ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព​ ៖ ទិដ្ឋភាព​នានា​ជុំវិញ​ការប្រលង​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ

ក្រសួង​អប់រំ​នៅ​តែ​បន្ត​រឹត​បន្តឹង​លើ​ការប្រលង​សញ្ញាប័ត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយ​ភូមិ​ នា​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ​ ដោយ​មាន​ការចូល​រូម​ពី​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​ផង​ដែរ​។ យ៉ាង​ណា​មិញ​ បេក្ខជន​ប្រលង​បាក់​ឌុប​មួយ​ចំនួន​បាន​និយាយ​ថា​ វិញ្ញា​សារ​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ជាង​ឆ្នាំ​មុន។​ មាន​សិស្ស​ចំនួន​៨៤ ៩៣០នាក់​ បាន​ចូលរួម​ការប្រលង​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​។
ផ្សេង​ទៀត

អនុរក្សកំពុងពិនិត្យ​មើល​សំណៅ​ឯកសារ​នៅ​លើ​ខ្លួន​បេក្ខ​ជន​​ប្រលង​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ២០១៥​ នៅ​មណ្ឌល​ប្រលង​​សាលាបឋម​សិក្សារ​ចតុមុខ​។ នេះ​ជា​ឆ្នាំ​ទី​២​ហើយ ​ដែល​ក្រសួង​អប់រំ​បាន​រឹតបន្តឹង​លើការប្រល​សញ្ញាប័ត្រ​មធ្យម សិក្សា​ទុតិយភូមិ​នេះ។
1

អនុរក្សកំពុងពិនិត្យ​មើល​សំណៅ​ឯកសារ​នៅ​លើ​ខ្លួន​បេក្ខ​ជន​​ប្រលង​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ២០១៥​ នៅ​មណ្ឌល​ប្រលង​​សាលាបឋម​សិក្សារ​ចតុមុខ​។ នេះ​ជា​ឆ្នាំ​ទី​២​ហើយ ​ដែល​ក្រសួង​អប់រំ​បាន​រឹតបន្តឹង​លើការប្រល​សញ្ញាប័ត្រ​មធ្យម សិក្សា​ទុតិយភូមិ​នេះ។

អនុរក្សកំពុងពិនិត្យ​មើល​សំណៅ​ឯកសារ​នៅ​លើ​ខ្លួន​បេក្ខ​ជន​​ប្រលង​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ២០១៥​ នៅ​មណ្ឌល​ប្រលង​​សាលាបឋម​សិក្សារ​ចតុមុខ​។ នេះ​ជា​ឆ្នាំ​ទី​២​ហើយ ​ដែល​ក្រសួង​អប់រំ​បាន​រឹតបន្តឹង​លើការប្រល​សញ្ញាប័ត្រ​មធ្យម សិក្សា​ទុតិយភូមិ​នេះ។
2

អនុរក្សកំពុងពិនិត្យ​មើល​សំណៅ​ឯកសារ​នៅ​លើ​ខ្លួន​បេក្ខ​ជន​​ប្រលង​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ២០១៥​ នៅ​មណ្ឌល​ប្រលង​​សាលាបឋម​សិក្សារ​ចតុមុខ​។ នេះ​ជា​ឆ្នាំ​ទី​២​ហើយ ​ដែល​ក្រសួង​អប់រំ​បាន​រឹតបន្តឹង​លើការប្រល​សញ្ញាប័ត្រ​មធ្យម សិក្សា​ទុតិយភូមិ​នេះ។

នគរបាលកំពុង​ឈរ​រក្សា​សន្តិសុខ​ ខណៈ​អនុរក្ស​កំពុង​ឈរ​ចាំ​ត្រួត​ពិនិត្យ​បេក្ខជន​​មុន​នឹង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ចូល​ក្នុង​មណ្ឌល​ប្រលង​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ សីហា​ ឆ្នាំ២០១៥។ ​(ស៊ូ​ ពិសែន/VOA)​
3

នគរបាលកំពុង​ឈរ​រក្សា​សន្តិសុខ​ ខណៈ​អនុរក្ស​កំពុង​ឈរ​ចាំ​ត្រួត​ពិនិត្យ​បេក្ខជន​​មុន​នឹង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ចូល​ក្នុង​មណ្ឌល​ប្រលង​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ សីហា​ ឆ្នាំ២០១៥។ ​(ស៊ូ​ ពិសែន/VOA)​

នគរបាលកំពុង​ឈរ​រក្សា​សន្តិសុខ​ ខណៈ​អនុរក្ស​កំពុង​ឈរ​ចាំ​ត្រួត​ពិនិត្យ​បេក្ខជន​​មុន​នឹង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ចូល​ក្នុង​មណ្ឌល​ប្រលង​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ សីហា​ ឆ្នាំ២០១៥។ ​(ស៊ូ​ ពិសែន/VOA)
4

នគរបាលកំពុង​ឈរ​រក្សា​សន្តិសុខ​ ខណៈ​អនុរក្ស​កំពុង​ឈរ​ចាំ​ត្រួត​ពិនិត្យ​បេក្ខជន​​មុន​នឹង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ចូល​ក្នុង​មណ្ឌល​ប្រលង​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ សីហា​ ឆ្នាំ២០១៥។ ​(ស៊ូ​ ពិសែន/VOA)

នគរបាលកំពុង​ឈរ​រក្សា​សន្តិសុខ​ ខណៈ​អនុរក្ស​កំពុង​ឈរ​ចាំ​ត្រួត​ពិនិត្យ​បេក្ខជន​​មុន​នឹង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ចូល​ក្នុង​មណ្ឌល​ប្រលង​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ សីហា​ ឆ្នាំ២០១៥។ ​(ស៊ូ​ ពិសែន/VOA)
5

នគរបាលកំពុង​ឈរ​រក្សា​សន្តិសុខ​ ខណៈ​អនុរក្ស​កំពុង​ឈរ​ចាំ​ត្រួត​ពិនិត្យ​បេក្ខជន​​មុន​នឹង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ចូល​ក្នុង​មណ្ឌល​ប្រលង​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ សីហា​ ឆ្នាំ២០១៥។ ​(ស៊ូ​ ពិសែន/VOA)

សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ចាក​ចេញ​ពី​មណ្ឌល​ប្រលង​វិទ្យាល័យ​សន្ធរ​ម៉ុក​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​ នេះ​ជា​ឆ្នាំ​ទី​២​ហើយ​ ដែល​ការប្រលង​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយ​ភូមិ ​​ដែល​ក្រសួង​អប់រំ​បាន​រឹតបន្តឹង​លើ​ការប្រលង។ (ប៉ាង​ ចំណាន/VOA)
6

សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ចាក​ចេញ​ពី​មណ្ឌល​ប្រលង​វិទ្យាល័យ​សន្ធរ​ម៉ុក​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​ នេះ​ជា​ឆ្នាំ​ទី​២​ហើយ​ ដែល​ការប្រលង​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយ​ភូមិ ​​ដែល​ក្រសួង​អប់រំ​បាន​រឹតបន្តឹង​លើ​ការប្រលង។ (ប៉ាង​ ចំណាន/VOA)

XS
SM
MD
LG