ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖ គម្រោង​ «ខ្សែ​អំបោះ​មាស»

គម្រោង​ «ខ្សែ​អំបោះ​មាស» ​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា (DC-Cam) សហការ​ជាមួយ​នឹង​វិចិត្រសាល​នៅ​ទីក្រុង ឡុងដ៍ របស់​ក្រុមហ៊ុន​រចនា​ប្លង់​ ដេវ៉ា កាង (DaeWha Kang) ដើម្បី​បង្កើត​ជីវិត​ថ្មី​ដល់​ស្រុក​អន្លង់វែង ពី​ទីក្រុង​ដែល​រង​ការ​ប៉ះ​ទង្គិច​ផ្លូវ​ចិត្ត​ មក​ជា​ទីក្រុង​សន្តិភាព ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ទស្សនៈ «ការ​កែច្នៃ​សណ្ឋានដី​ ការ​ព្យាបាល​របួស​សង្គម»។
សំណើរ​គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ «ខ្សែ​អំបោះ​មាស» នេះ​គឺ​ដើម្បី​ផ្សារភ្ជាប់​តំបន់​ប្រវត្តិសាស្រ្ត ១៤​កន្លែង​ពីភូមិ​អន្លង់​វែង ទៅ​កាន់​កំពូល​ភ្នំ​ដងរែក ដោយ​ឆ្លង​កាត់តំបន់​កសិកម្ម​នានា។ ដំណើរ​ទស្សនា​តាម​ដង​ផ្លូវ​នេះ អាច​ឲ្យ​អ្នក​ទស្សនាស្វែង​យល់​ពី​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​និង​ចូលរួម​លើកកម្ពស់​បរិស្ថាន​នៅ​តំបន់​ផង​ដែរ៕
ផ្សេង​ទៀត

គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ «ខ្សែ​អំបោះ​មាស​» បង្កើត​បាន​ជា​អន្តរាគមន៍​ភូមិសាស្រ្ត​មាន​ភាព​បត់បែន​ ដែល​ត្រូវ​បាន​រចនាឡើង ដើម្បី​បង្កើត និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​ភូមិសាស្រ្ត។ ខ្សែ​បូ​ នៃ​ការ​បណ្តុះ​ដើមឈើ​ជា​ជួរៗ ត្រូវ​បាន​រួមផ្សំ​ជាមួយ​នឹង​កិច្ចការ​ដីធ្លី និង​ផ្លូវ​ទឹក ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ដី​ធូរ​ស្រាល និង​ផ្តល់​ជា​ចំណុច​គោលនានា​សម្រាប់​សួនច្បារ ផ្លូវ​ដើរ​ពណ៌​បៃតង ទីតាំងកម្សាន្ត និង​បរិក្ខា​ផ្សេងៗ​ទៀត។ លំហូរ​បត់បែន​នៃ​ខ្សែបូរ​ឆ្មារ​ត្រូវ​បាន​រចនាឡើង ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​បាត់បង់​ដី​កសិកម្ម។ (កាហ្រ្វិក​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)
1

គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ «ខ្សែ​អំបោះ​មាស​» បង្កើត​បាន​ជា​អន្តរាគមន៍​ភូមិសាស្រ្ត​មាន​ភាព​បត់បែន​ ដែល​ត្រូវ​បាន​រចនាឡើង ដើម្បី​បង្កើត និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​ភូមិសាស្រ្ត។ ខ្សែ​បូ​ នៃ​ការ​បណ្តុះ​ដើមឈើ​ជា​ជួរៗ ត្រូវ​បាន​រួមផ្សំ​ជាមួយ​នឹង​កិច្ចការ​ដីធ្លី និង​ផ្លូវ​ទឹក ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ដី​ធូរ​ស្រាល និង​ផ្តល់​ជា​ចំណុច​គោលនានា​សម្រាប់​សួនច្បារ ផ្លូវ​ដើរ​ពណ៌​បៃតង ទីតាំងកម្សាន្ត និង​បរិក្ខា​ផ្សេងៗ​ទៀត។ លំហូរ​បត់បែន​នៃ​ខ្សែបូរ​ឆ្មារ​ត្រូវ​បាន​រចនាឡើង ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​បាត់បង់​ដី​កសិកម្ម។ (កាហ្រ្វិក​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)

គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ «ខ្សែ​អំបោះ​មាស​» បង្កើត​បាន​ជា​អន្តរាគមន៍​ភូមិសាស្រ្ត​មាន​ភាព​បត់បែន​ ដែល​ត្រូវ​បាន​រចនាឡើង ដើម្បី​បង្កើត និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​ភូមិសាស្រ្ត។ ខ្សែ​បូ​ នៃ​ការ​បណ្តុះ​ដើមឈើ​ជា​ជួរៗ ត្រូវ​បាន​រួមផ្សំ​ជាមួយ​នឹង​កិច្ចការ​ដីធ្លី និង​ផ្លូវ​ទឹក ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ដី​ធូរ​ស្រាល និង​ផ្តល់​ជា​ចំណុច​គោលនានា​សម្រាប់​សួនច្បារ ផ្លូវ​ដើរ​ពណ៌​បៃតង ទីតាំងកម្សាន្ត និង​បរិក្ខា​ផ្សេងៗ​ទៀត។ លំហូរ​បត់បែន​នៃ​ខ្សែបូរ​ឆ្មារ​ត្រូវ​បាន​រចនាឡើង ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​បាត់បង់​ដី​កសិកម្ម។ (កាហ្រ្វិក​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)
2

គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ «ខ្សែ​អំបោះ​មាស​» បង្កើត​បាន​ជា​អន្តរាគមន៍​ភូមិសាស្រ្ត​មាន​ភាព​បត់បែន​ ដែល​ត្រូវ​បាន​រចនាឡើង ដើម្បី​បង្កើត និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​ភូមិសាស្រ្ត។ ខ្សែ​បូ​ នៃ​ការ​បណ្តុះ​ដើមឈើ​ជា​ជួរៗ ត្រូវ​បាន​រួមផ្សំ​ជាមួយ​នឹង​កិច្ចការ​ដីធ្លី និង​ផ្លូវ​ទឹក ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ដី​ធូរ​ស្រាល និង​ផ្តល់​ជា​ចំណុច​គោលនានា​សម្រាប់​សួនច្បារ ផ្លូវ​ដើរ​ពណ៌​បៃតង ទីតាំងកម្សាន្ត និង​បរិក្ខា​ផ្សេងៗ​ទៀត។ លំហូរ​បត់បែន​នៃ​ខ្សែបូរ​ឆ្មារ​ត្រូវ​បាន​រចនាឡើង ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​បាត់បង់​ដី​កសិកម្ម។ (កាហ្រ្វិក​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)

កាហ្វ្រិក​បង្ហាញ​ពី​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ពី​របប​ខ្មៅ​ងងឹត​ខ្មែរ​ក្រហម​មក​កាន់​អនាគត​ភ្លឺស្វាង​នៃ​តំបន់​អន្លង់វែង។ (កាហ្រ្វិក​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)
3

កាហ្វ្រិក​បង្ហាញ​ពី​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ពី​របប​ខ្មៅ​ងងឹត​ខ្មែរ​ក្រហម​មក​កាន់​អនាគត​ភ្លឺស្វាង​នៃ​តំបន់​អន្លង់វែង។ (កាហ្រ្វិក​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)

គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ «ខ្សែ​អំបោះ​មាស​» បង្កើត​បាន​ជា​អន្តរាគមន៍​ភូមិសាស្រ្ត​មាន​ភាព​បត់បែន​ ដែល​ត្រូវ​បាន​រចនាឡើង ដើម្បី​បង្កើត និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​ភូមិសាស្រ្ត។ (កាហ្រ្វិក​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)
4

គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ «ខ្សែ​អំបោះ​មាស​» បង្កើត​បាន​ជា​អន្តរាគមន៍​ភូមិសាស្រ្ត​មាន​ភាព​បត់បែន​ ដែល​ត្រូវ​បាន​រចនាឡើង ដើម្បី​បង្កើត និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​ភូមិសាស្រ្ត។ (កាហ្រ្វិក​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)

កាហ្រ្វិក​ខ្សែ​អំបោះមាស​តំណាង​ឲ្យ​ផ្លូវ​ភ្នំ​ដង​រែក​កាត់​តាម​តំបន់​អូស្មាច់ អន្លង់​វែង ខេត្ត​ព្រះវិហារ ជាប់​នឹង​ព្រំដែន​ថៃ និង​ឡាវ។ (រូបថត​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)
5

កាហ្រ្វិក​ខ្សែ​អំបោះមាស​តំណាង​ឲ្យ​ផ្លូវ​ភ្នំ​ដង​រែក​កាត់​តាម​តំបន់​អូស្មាច់ អន្លង់​វែង ខេត្ត​ព្រះវិហារ ជាប់​នឹង​ព្រំដែន​ថៃ និង​ឡាវ។ (រូបថត​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)

ទាហាន​ខ្មែរ​ក្រហម​ ថត​ដោយ​លោក J. Kaufman ក្នុង​ឆ្នាំ​ ១៩៨០។ (រូបថត​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)
6

ទាហាន​ខ្មែរ​ក្រហម​ ថត​ដោយ​លោក J. Kaufman ក្នុង​ឆ្នាំ​ ១៩៨០។ (រូបថត​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)

កន្លែង​ដាក់​សព​ប៉ុល ពត។ (រូបថត​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)
7

កន្លែង​ដាក់​សព​ប៉ុល ពត។ (រូបថត​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)

កាហ្រ្វិក​បង្ហាញ​ពី​ទស្សនវិស័យ​ថ្មី​មួយ​នៅ​លើ​ជំរាល​ភ្នំ​ដងរែក។ (កាហ្រ្វិក​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)
8

កាហ្រ្វិក​បង្ហាញ​ពី​ទស្សនវិស័យ​ថ្មី​មួយ​នៅ​លើ​ជំរាល​ភ្នំ​ដងរែក។ (កាហ្រ្វិក​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)

កាហ្រ្វិក​បង្ហាញ​ពី​ទស្សនវិស័យ​ថ្មី​មួយ​នៅ​លើ​តំបន់​ភ្នំ​ដងរែក។ (កាហ្រ្វិក​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)
9

កាហ្រ្វិក​បង្ហាញ​ពី​ទស្សនវិស័យ​ថ្មី​មួយ​នៅ​លើ​តំបន់​ភ្នំ​ដងរែក។ (កាហ្រ្វិក​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)

XS
SM
MD
LG