ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូប​ភាព៖​ វត្ត​សាមគ្គី​រង្សី

នេះ​ជា​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​វត្ត​សាមគ្គីរង្សី ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ជា​រឿយៗ​ថា​ជា​វត្ត​ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម។

នេះ​ជា​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​វត្ត​សាមគ្គីរង្សី ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ជា​រឿយៗ​ថា​ជា​វត្ត​ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម។ កន្លង​មក​វត្ត​នេះ​បាន​អនុញ្ញាតឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រង​គ្រោះ​ដោយ​សារ​ដីធ្លី​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​វត្ត​ដើម្បី​ចូល​រួម​ក្នុង​បាតុកម្ម។ ព្រះ​សង្ឃ​ក្នុង​វត្ត​នេះ​ក៏​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​សកម្មភាព​បាតុកម្ម​នានា​ដើម្បី​ជួយ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​ការ​ទាមទារសិទ្ធិ​សេរីភាពរបស់​ពួក​គេ​ផង​ដែរ។
ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ អាជ្ញាធរបានបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីចុះត្រួតពិនិត្យរដ្ឋបាលនៅវត្តសាមគ្គីរង្សី នៅថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈនេះ ដើម្បីរក្សានូវសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងរបៀបរៀបរយនៅក្នុងវត្តសាមគ្គីរង្សី៕
ផ្សេង​ទៀត

ប្រជាពល​រដ្ឋ​ដែល​រស់​នៅ​ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន​ក្នុង​វត្ត​សាមគ្គី​រង្សី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)
1

ប្រជាពល​រដ្ឋ​ដែល​រស់​នៅ​ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន​ក្នុង​វត្ត​សាមគ្គី​រង្សី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)

កាបូប​ដាក់​សម្លៀកបំពាក់​និង​សំភារៈ​ផ្សេងៗ​របស់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​ដែល​រស់​នៅ​ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន​ក្នុង​វត្ត​សាមគ្គី​រង្សី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)
2

កាបូប​ដាក់​សម្លៀកបំពាក់​និង​សំភារៈ​ផ្សេងៗ​របស់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​ដែល​រស់​នៅ​ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន​ក្នុង​វត្ត​សាមគ្គី​រង្សី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)

ក្មេង​ប្រុស​ម្នាក់​គេង​សម្រាក​​ថ្ងៃ​ត្រង់​ក្នុង​ព្រះ​វិហារ​នៃ​​​វត្ត​សាមគ្គី​រង្សី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)
3

ក្មេង​ប្រុស​ម្នាក់​គេង​សម្រាក​​ថ្ងៃ​ត្រង់​ក្នុង​ព្រះ​វិហារ​នៃ​​​វត្ត​សាមគ្គី​រង្សី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ក្នុង​វត្ត​​សាមគ្គីរង្សី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)
4

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ក្នុង​វត្ត​​សាមគ្គីរង្សី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)

ព្រះ​តេជគុណ​ ថាច់​ ហា​ សំអាង ព្រះ​ចៅ​អធិការ​ស្តី​ទី​វត្ត​សាមគ្គីរង្សី​ កាន់​លិខិត​ចុះ​ត្រួត​ពិនិត្យ​រដ្ឋបាល​វត្ត​សាមគ្គីរង្សី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)
5

ព្រះ​តេជគុណ​ ថាច់​ ហា​ សំអាង ព្រះ​ចៅ​អធិការ​ស្តី​ទី​វត្ត​សាមគ្គីរង្សី​ កាន់​លិខិត​ចុះ​ត្រួត​ពិនិត្យ​រដ្ឋបាល​វត្ត​សាមគ្គីរង្សី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ក្នុង​វត្ត​​សាមគ្គីរង្សី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)
6

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ក្នុង​វត្ត​​សាមគ្គីរង្សី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)

 ព្រះ​សង្ឃ​មួយ​អង្គ​និង​កូន​សិស្ស​របស់​ព្រះ​អង្គ​ជិះ​ម៉ូតូ​ចេញ​ពី​ក្នុង​បរិវេណ​ក្នុង​វត្ត​សាមគ្គីរង្សី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)
7

 ព្រះ​សង្ឃ​មួយ​អង្គ​និង​កូន​សិស្ស​របស់​ព្រះ​អង្គ​ជិះ​ម៉ូតូ​ចេញ​ពី​ក្នុង​បរិវេណ​ក្នុង​វត្ត​សាមគ្គីរង្សី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)

ផ្លាក​សញ្ញា​សម្គាល់​អង្គការ​មិត្ត​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ក្នុង​វត្ត​សាមគ្គីរង្សី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)
8

ផ្លាក​សញ្ញា​សម្គាល់​អង្គការ​មិត្ត​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ក្នុង​វត្ត​សាមគ្គីរង្សី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)

ព្រះ​សង្ឃ​មួយ​អង្គ​កំពុង​អុច​ធូប​ក្នុង​សាលា​ឆាន់​ក្នុង​វត្ត​សាមគ្គី​រង្សី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)
9

ព្រះ​សង្ឃ​មួយ​អង្គ​កំពុង​អុច​ធូប​ក្នុង​សាលា​ឆាន់​ក្នុង​វត្ត​សាមគ្គី​រង្សី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)

ផ្លាក​សញ្ញា​សម្គាល់​សមាគម​ព្រះ​សង្ឃ​ខ្មែរ​​កម្ពុជា​ក្រោម​ក្នុង​វត្ត​សាមគ្គី​រង្សី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)
10

ផ្លាក​សញ្ញា​សម្គាល់​សមាគម​ព្រះ​សង្ឃ​ខ្មែរ​​កម្ពុជា​ក្រោម​ក្នុង​វត្ត​សាមគ្គី​រង្សី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ ពៅលក្ខិណា/VOA)

XS
SM
MD
LG