ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖ ទំនាក់ទំនង ៤០ ឆ្នាំ​អាមេរិក-អាស៊ាន ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​សារៈសំខាន់​ចំពោះ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក

ពិធី​អបអរ​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ ត្រូវ​បាន​ប្រារព្ធ​ឡើង​នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​នៅ​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី១៦ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៧ ដោយ​មាន​ការ​ចូលរួម​ក្រុម​សមាជិក​សភា​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ច​ការ​អាស៊ាន មន្ត្រី​មក​ពី​ក្រសួង​ការ​បរទេស​អាមេរិក មន្ត្រី​ការទូត​មក​ពី​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន និង​ភ្ញៀវ​កិត្តិយស​ជាច្រើន​ទៀត។ អស់​រយៈ​ពេល ៤០ឆ្នាំ​មកនេះ សហរដ្ឋ​អាមេរិក​សហការ​ជា​មួយ​ប្រទេស​ដែល​ជា​សមាជិក​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​លើ​វិស័យ​សេដ្ឋកិច្ច សន្តិសុខ ការអនុវត្ត​ច្បាប់ ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព និង​សិទ្ធិ​មនុស្ស។
ផ្សេង​ទៀត

ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្ដាំ (១) លោក Satu Limaye ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រាវជ្រាវ East-West ប្រចាំ​រដ្ឋ​ Washinton (២) លោកស្រី Patricia Mahoney ឧបការី​រង​ស្តី​ទី​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ទទួលបន្ទុក​កិច្ចការ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ (៣) ឧត្ដម​សេនីយ៍​ឯក​ចូល​និវត្តន៍ Wallace Gregson, Jr. អតីត​ឧបការី​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ច​ការ​សន្តិសុខ​អាស៊ី​ និង​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក (៤) លោក Alex Feldman ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​ធុរកិច្ច​អាមេរិក​-អាស៊ាន ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)
1

ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្ដាំ (១) លោក Satu Limaye ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌល​ស្រាវជ្រាវ East-West ប្រចាំ​រដ្ឋ​ Washinton (២) លោកស្រី Patricia Mahoney ឧបការី​រង​ស្តី​ទី​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ទទួលបន្ទុក​កិច្ចការ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ (៣) ឧត្ដម​សេនីយ៍​ឯក​ចូល​និវត្តន៍ Wallace Gregson, Jr. អតីត​ឧបការី​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ច​ការ​សន្តិសុខ​អាស៊ី​ និង​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក (៤) លោក Alex Feldman ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​ធុរកិច្ច​អាមេរិក​-អាស៊ាន ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)

លោកស្រី Patricia Mahoney ឧបការី​រង​ស្ដី​ទី​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ទទួលបន្ទុក​កិច្ចការ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)
2

លោកស្រី Patricia Mahoney ឧបការី​រង​ស្ដី​ទី​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ទទួលបន្ទុក​កិច្ចការ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)

លោក​ស្រី Colleen Hanabusa សមាជិក ក្រុម​សមាជិក​សភា​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ច​ការ​សិង្ហបុរី ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)
3

លោក​ស្រី Colleen Hanabusa សមាជិក ក្រុម​សមាជិក​សភា​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ច​ការ​សិង្ហបុរី ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)

លោក Brian Eyler នាយក​ផ្នែក​តំបន់​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​នៅ​ឯ​មជ្ឈមណ្ឌល​ Stimson ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)
4

លោក Brian Eyler នាយក​ផ្នែក​តំបន់​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​នៅ​ឯ​មជ្ឈមណ្ឌល​ Stimson ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)

សាស្ត្រាចារ្យ​ជំនួយ​​នៃ​ការ​សិក្សា​អន្តរជាតិ​ និង​ជា​នាយក​មជ្ឈមណ្ឌល​ការ​សិក្សា​អាស៊ាន​នៅ​ឯ​សាកល​វិទ្យាល័យ American Universityក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)
5

សាស្ត្រាចារ្យ​ជំនួយ​​នៃ​ការ​សិក្សា​អន្តរជាតិ​ និង​ជា​នាយក​មជ្ឈមណ្ឌល​ការ​សិក្សា​អាស៊ាន​នៅ​ឯ​សាកល​វិទ្យាល័យ American Universityក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)

ទិដ្ឋភាពទូទៅក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)
6

ទិដ្ឋភាពទូទៅក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)

លោក Budi Bowoleksono ឯកអគ្គ​រដ្ឋ​ទូត​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ប្រចាំ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)
7

លោក Budi Bowoleksono ឯកអគ្គ​រដ្ឋ​ទូត​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ប្រចាំ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)

លោក ជុំ ប៊ុនរ៉ុង ឯកអគ្គ​រាជទូត​ប្រទេស​កម្ពុជា​ប្រចាំ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)
8

លោក ជុំ ប៊ុនរ៉ុង ឯកអគ្គ​រាជទូត​ប្រទេស​កម្ពុជា​ប្រចាំ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)

លោក Bradley Byrne សហប្រធាន​ក្រុម​សមាជិក​សភា​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ច​ការ​សិង្ហបុរី​ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)
9

លោក Bradley Byrne សហប្រធាន​ក្រុម​សមាជិក​សភា​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ច​ការ​សិង្ហបុរី​ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)

លោក Ashok Mirpuri ឯកអគ្គ​រដ្ឋ​ទូត​សិង្ហបុរី​​ប្រចាំ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)
10

លោក Ashok Mirpuri ឯកអគ្គ​រដ្ឋ​ទូត​សិង្ហបុរី​​ប្រចាំ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)

លោក Patrick A. Chuasotoឯកអគ្គ​រដ្ឋ​ទូត​ហ្វីលីពីន​​ប្រចាំ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)
11

លោក Patrick A. Chuasotoឯកអគ្គ​រដ្ឋ​ទូត​ហ្វីលីពីន​​ប្រចាំ​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)

ឧត្ដម​សេនីយ៍​ឯក​ចូល​និវត្តន៍ Wallace Gregson, Jr. អតីត​ឧបការី​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ច​ការ​សន្តិសុខ​អាស៊ី​ និង​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)
12

ឧត្ដម​សេនីយ៍​ឯក​ចូល​និវត្តន៍ Wallace Gregson, Jr. អតីត​ឧបការី​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ច​ការ​សន្តិសុខ​អាស៊ី​ និង​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក ក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)

 ទិដ្ឋភាពទូទៅក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)
13

ទិដ្ឋភាពទូទៅក្នុង​កម្មវិធី​ខួប​ ៤០ ឆ្នាំ​នៃ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ នៅ​មណ្ឌល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​ក្នុង​វិមាន​សភា​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៦ ខែ​ឧសភា ២០១៧​។ (សឿន វឌ្ឍនា​/VOA)

XS
SM
MD
LG