ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ សម្រាប់​ក្មេង​ស្រី​តម្លៃ​នៃ​ការអប់រំ​គឺ​មិន​មាន​អ្វី​ជា​អាថ៌កំបាំង​ទេ

សិស្ស​ស្រី​នៃវិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន​ប្រាសាទ​បាគង​ ដែល​លោកស្រី Michelle Obama បាន​ទៅ​ធ្វើទស្សនកិច្ច​និង​វិទ្យាល័យ​អង្គរ​ ខេត្ត​សៀមរាប បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ពួក​គេ​ទទួល​ស្គាល់​ពី​តម្លៃ​នៃ​គម្រោងផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​សិស្ស​ស្រី​បាន​សិក្សា ឬ​ហៅ​ថា «‍Let Girls Learn» ដែល​ជា​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​របស់​សេតវិមាន និង​លោក​ស្រី Michelle Obama ភរិយា​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយ​សិស្ស​ស្រី​ជា​ច្រើន​នាក់​បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​ជា​ស្រេច​ចូល​រួម​ក្នុង​គម្រោង​នេះ។
ផ្សេង​ទៀត

សិស្ស​ស្រី​នៅ​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន​ប្រាសាទ​បាគង ដែល​លោកស្រី Michelle Obama បាន​ទៅ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។
1

សិស្ស​ស្រី​នៅ​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន​ប្រាសាទ​បាគង ដែល​លោកស្រី Michelle Obama បាន​ទៅ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។

សិស្ស​ស្រី​នៅ​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន​ប្រាសាទ​បាគង ដែល​លោកស្រី Michelle Obama បាន​ទៅ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។
2

សិស្ស​ស្រី​នៅ​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន​ប្រាសាទ​បាគង ដែល​លោកស្រី Michelle Obama បាន​ទៅ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។

សៀន សិលា អាយុ​១៥​ឆ្នាំ ចូល​រួម​កម្មវិធី​ពលកម្ម​នៅ​វិទ្យាល័យ​អង្គរ​ ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​២​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​កណ្តាល​ក្រុង​សៀមរាប​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ សៅរ៍​ទី​២១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។
3

សៀន សិលា អាយុ​១៥​ឆ្នាំ ចូល​រួម​កម្មវិធី​ពលកម្ម​នៅ​វិទ្យាល័យ​អង្គរ​ ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​២​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​កណ្តាល​ក្រុង​សៀមរាប​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ សៅរ៍​ទី​២១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។

សិស្ស​ស្រី​ចូល​រួម​កម្មវិធី​ពលកម្ម​នៅ​វិទ្យាល័យ​អង្គរ​ ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​២​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​កណ្តាល​ក្រុង​សៀមរាប​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ សៅរ៍​ទី​២១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។
4

សិស្ស​ស្រី​ចូល​រួម​កម្មវិធី​ពលកម្ម​នៅ​វិទ្យាល័យ​អង្គរ​ ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​២​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​កណ្តាល​ក្រុង​សៀមរាប​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ សៅរ៍​ទី​២១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។

សិស្ស​​​នៅ​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន​ប្រាសាទ​បាគង ដែល​លោកស្រី Michelle Obama បាន​ទៅ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។
5

សិស្ស​​​នៅ​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន​ប្រាសាទ​បាគង ដែល​លោកស្រី Michelle Obama បាន​ទៅ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។

សិស្ស​ស្រី​នៅ​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន​ប្រាសាទ​បាគង ដែល​លោកស្រី Michelle Obama បាន​ទៅ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។
6

សិស្ស​ស្រី​នៅ​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន​ប្រាសាទ​បាគង ដែល​លោកស្រី Michelle Obama បាន​ទៅ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។

សិស្ស​ស្រី​នៅ​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន​ប្រាសាទ​បាគង ដែល​លោកស្រី Michelle Obama បាន​ទៅ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។
7

សិស្ស​ស្រី​នៅ​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន​ប្រាសាទ​បាគង ដែល​លោកស្រី Michelle Obama បាន​ទៅ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។

ច្រក​ទ្វារ​ចូល​​វិទ្យាល័យ​​អង្គរ​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប​​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។
8

ច្រក​ទ្វារ​ចូល​​វិទ្យាល័យ​​អង្គរ​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប​​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។

កេង សុម៉ារី ១៤​ឆ្នាំចូល​រួម​កម្មវិធី​ពលកម្ម​នៅ​វិទ្យាល័យ​អង្គរ​ ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​២​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​កណ្តាល​ក្រុង​សៀមរាប​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ សៅរ៍​ទី​២១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។
9

កេង សុម៉ារី ១៤​ឆ្នាំចូល​រួម​កម្មវិធី​ពលកម្ម​នៅ​វិទ្យាល័យ​អង្គរ​ ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​២​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​កណ្តាល​ក្រុង​សៀមរាប​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ សៅរ៍​ទី​២១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។

ពីស្តាំ​ទៅ​ឆ្វេង៖ កេង សុម៉ារី ១៤​ឆ្នាំ , លឹម សំអុល ១៤​ឆ្នាំ, វុទ្ធី គឹមអ៊ាង ១៤​ឆ្នាំ, និង ទួន ស្រីនៀត ១៣​ឆ្នាំ សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​៨​ចូល​រួម​កម្មវិធី​ពលកម្ម​នៅ​វិទ្យាល័យ​អង្គរ​ ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​២​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​កណ្តាល​ក្រុង​សៀមរាប​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ សៅរ៍​ទី​២១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។
10

ពីស្តាំ​ទៅ​ឆ្វេង៖ កេង សុម៉ារី ១៤​ឆ្នាំ , លឹម សំអុល ១៤​ឆ្នាំ, វុទ្ធី គឹមអ៊ាង ១៤​ឆ្នាំ, និង ទួន ស្រីនៀត ១៣​ឆ្នាំ សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​៨​ចូល​រួម​កម្មវិធី​ពលកម្ម​នៅ​វិទ្យាល័យ​អង្គរ​ ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​២​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​កណ្តាល​ក្រុង​សៀមរាប​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ សៅរ៍​ទី​២១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។

សិស្សស្រី​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពលកម្ម​នៅ​វិទ្យាល័យ​អង្គរ​ ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​២​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​កណ្តាល​ក្រុង​សៀមរាប​កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍ ​ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។
11

សិស្សស្រី​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពលកម្ម​នៅ​វិទ្យាល័យ​អង្គរ​ ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​២​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​កណ្តាល​ក្រុង​សៀមរាប​កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍ ​ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។

XS
SM
MD
LG