ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ កសិករ​ម្នាក់​រែក​សន្ទូង​នៅ​ស្រែ​មួយ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣។

អ្នក​ជំនាញ​៖ វិស័យ​កសិកម្ម​នៅ​តែ​​ល្អ​ប្រសើរ ទោះ​កម្ពុជា​រង​ឥទ្ធិពល​​កូវីដ​១៩

រូបឯកសារ៖ កសិករ​ម្នាក់​រែក​សន្ទូង​នៅ​ស្រែ​មួយ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣។ Photo: Reuters
XS
SM
MD
LG