ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
លោក ឆាំង សុង អតីតសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ មុនពេលធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដោយត្រូវសម្រាកព្យាបាលជំងឺក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះអ្នកជំងឺកម្រិតធ្ងន់។ (រូបថតដោយបណ្តាញសង្គម Chhang Song)

លោក​ឆាំង សុង​ឈឺ​ធ្ងន់​ ហើយ​គ្រួសារ​រំពឹង​ថា​ លោក​អាច​ជម្នះ​បាន

លោក ឆាំង សុង អតីតសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ មុនពេលធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដោយត្រូវសម្រាកព្យាបាលជំងឺក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះអ្នកជំងឺកម្រិតធ្ងន់។ (រូបថតដោយបណ្តាញសង្គម Chhang Song) Photo: Courtesy Photo
XS
SM
MD
LG