ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

យាន​អវកាស​អឺរ៉ុប​ចុះ​ចត​ដោយ​ជោគជ័យ​លើ​ផ្ទៃ​ផ្កាយ​ដុះ​កន្ទុយ

មន្ត្រី​នៃ​ទីភ្នាក់ងារ​អវកាស​អឺរ៉ុប​និយាយ​ថា នៅ​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​៤០០​លាន​គីឡូម៉ែត្រ​ពី​ភព​ផែនដី យាន​អវកាស​អឺរ៉ុប​មួយ​គ្រឿង​ឈ្មោះ Philae នៃ​បេសកកម្ម Rosetta ​បាន​ចុះ​ចត​ដោយ​ជោគជ័យ​និង​ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​នៅ​លើ​ផ្ទៃ​ផ្កាយ​ដុះ​កន្ទុយ​ 67P/Churyumov-Gerasimenko កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ក្នុង​បេសកកម្ម​ស្វែង​យល់​អំពី​កំណើត​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ព្រះអាទិត្យ និង​ការ​កកើត​ជីវិត​នៅ​លើ​ភព​ផែនដី។
ផ្សេង​ទៀត

This OSIRIS wide-angle camera image shows the position of Rosetta’s lander Philae (circled) on Nov. 12, 2014. (Courtesy: European Space Agency, photo released Nov. 13, 2014)
1

This OSIRIS wide-angle camera image shows the position of Rosetta’s lander Philae (circled) on Nov. 12, 2014. (Courtesy: European Space Agency, photo released Nov. 13, 2014)

Rosetta’s lander Philae is safely on the surface of Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko, as these first two CIVA images confirm. One of the lander’s three feet can be seen in the foreground. The image is a two-image mosaic, Nov. 13, 2014. (Courtesy: European Space Agency, photo released Nov. 13, 2014)
2

Rosetta’s lander Philae is safely on the surface of Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko, as these first two CIVA images confirm. One of the lander’s three feet can be seen in the foreground. The image is a two-image mosaic, Nov. 13, 2014. (Courtesy: European Space Agency, photo released Nov. 13, 2014)

Smiles in the Main Control Room at ESA's Operations Center, as separation of the Philae lander from ESA Rosetta orbiter is confirmed and the Philae lander on its way to becoming the first spacecraft to touch down on a comet, Nov. 12, 2014. (Courtesy: Euro
3

Smiles in the Main Control Room at ESA's Operations Center, as separation of the Philae lander from ESA Rosetta orbiter is confirmed and the Philae lander on its way to becoming the first spacecraft to touch down on a comet, Nov. 12, 2014. (Courtesy: Euro

A handout photo released on November 13, 2014 by the European Space Agency, and taken by the Rosetta Lander Imaging System instrument, shows the surface of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko during Philae's descent, from a distance of approximately 40 meters above the surface. (Courtesy: European Space Agency)
4

A handout photo released on November 13, 2014 by the European Space Agency, and taken by the Rosetta Lander Imaging System instrument, shows the surface of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko during Philae's descent, from a distance of approximately 40 meters above the surface. (Courtesy: European Space Agency)

Receipt of signal from comet surface just after Philae landed, Nov. 12, 2014. (Courtesy: European Space Agency)
5

Receipt of signal from comet surface just after Philae landed, Nov. 12, 2014. (Courtesy: European Space Agency)

Trajectory of Rosetta’s orbit, focusing on the maneuvers of Nov. 12. (Courtesy: European Space Agency)
6

Trajectory of Rosetta’s orbit, focusing on the maneuvers of Nov. 12. (Courtesy: European Space Agency)

Comparing the size of Comet 67P/Churyumov–Gerasimenko with the city of Darmstadt, Germany, home to the European Space Operations Center. (Courtesy: European Space Agency, Google maps)
7

Comparing the size of Comet 67P/Churyumov–Gerasimenko with the city of Darmstadt, Germany, home to the European Space Operations Center. (Courtesy: European Space Agency, Google maps)

Artist impression showing Philae separating from Rosetta and descending to the surface of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko. (Courtesy: European Space Agency)
8

Artist impression showing Philae separating from Rosetta and descending to the surface of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko. (Courtesy: European Space Agency)

This image from Rosetta’s OSIRIS narrow-angle camera is marked to show the location of the first touchdown point of the Philae lander. It is thought that Philae bounced twice before settling on the surface of Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko, Nov. 12, 2014. (Courtesy: European Space Agency)
9

This image from Rosetta’s OSIRIS narrow-angle camera is marked to show the location of the first touchdown point of the Philae lander. It is thought that Philae bounced twice before settling on the surface of Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko, Nov. 12, 2014. (Courtesy: European Space Agency)

Celebrating scientists in the main control room appear on a video screen at the European Space Agency after the first unmanned spacecraft Philae landed on a comet called 67P/Churyumov-Gerasimenko, in Darmstadt, Germany, Nov. 12, 2014.
10

Celebrating scientists in the main control room appear on a video screen at the European Space Agency after the first unmanned spacecraft Philae landed on a comet called 67P/Churyumov-Gerasimenko, in Darmstadt, Germany, Nov. 12, 2014.

XS
SM
MD
LG