ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាពVOA៖ សក្ខីកម្ម​របស់​ឌុច ភ្ជាប់​នួន ជា ទៅ​នឹង​មន្ទីរ ស­-២១ ឬ គុក​ទួល​ស្លែង

  • ហ៊ាន សុជាតា
  • នៅ វណ្ណារិន
កាំង ​ហ្កេកអ៊ាវ ហៅ​ឌុច ​អតីត​ប្រធាន​មន្ទីរ ស­-២១ ឬ​គុក​ទួល​ស្លែង​ក្នុងរ​បប​ខ្មែរ​ក្រហម បាន​អះ​អាង​សារ​ជា​ថ្មី​ថា​នួន ជា បងធំ​ទីពីរ​នៃ​របប​ខ្មៅ​ងងឹត​នេះ​គឺ​ជាអ្នក​ដែល​បញ្ជា​ខ្លួន​ឲ្យ​សាកសួរ​និង​ធ្វើ​ទារុណកម្ម​ លើ​ជន​ណា​ដែល​នាំ​មក​កាន់​គុក​ដ៏​សាហាវ​នេះ។ ឆ្លើយ​ចំពោះ​មុខ​ចៅ​ក្រមនិ​ង​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​ នៃ​សាលា​ក្តីខ្មែរ​ក្រហម​ ​ឌុច​ បញ្ជាក់​ពី​ការ​ភ្ញាក់​ផ្អើល ចំពោះ​ការបដិសេធ​របស់​នួន​ ជា ​ហើយ​ហៅ​ «ការ​បដិសេធ​នេះ​គឺ​វា​មិន​មាន​ន័យ»៕
ផ្សេង​ទៀត

នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​សម្រាប់​អ្នក​សារព័ត៌មាន ទូរទស្សន៍​បង្ហាញ​ពី​ការផ្សាយ​ផ្ទាល់​អំពី​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា​។ លោក ​កាំង​ ហ្កេក​អ៊ាវ​ ហៅ​ឌុច​ អតីត​ប្រធាន​មន្ទីរ​សន្តិសុខ​ ស​-២១​ ត្រូវ​បាន​កោះ​ហៅ​មក​ផ្តល់​សក្ខី​កម្ម​ក្នុង​សំណុំរឿង​ ០០២/០២ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី០​៧ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)
1

នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​សម្រាប់​អ្នក​សារព័ត៌មាន ទូរទស្សន៍​បង្ហាញ​ពី​ការផ្សាយ​ផ្ទាល់​អំពី​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា​។ លោក ​កាំង​ ហ្កេក​អ៊ាវ​ ហៅ​ឌុច​ អតីត​ប្រធាន​មន្ទីរ​សន្តិសុខ​ ស​-២១​ ត្រូវ​បាន​កោះ​ហៅ​មក​ផ្តល់​សក្ខី​កម្ម​ក្នុង​សំណុំរឿង​ ០០២/០២ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី០​៧ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)

អ្នក​ចូល​រួម​កំពុងមើលការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ ​ការ​ផ្តល់​សក្ខីកម្ម​របស់​លោក​កាំង​ ហ្កេកអ៊ាវ ​ហៅ​ឌុច ​អតីត​ប្រធាន​មន្ទីរ​សន្តិសុខ ​ស-២១​ ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA )
2

អ្នក​ចូល​រួម​កំពុងមើលការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ ​ការ​ផ្តល់​សក្ខីកម្ម​របស់​លោក​កាំង​ ហ្កេកអ៊ាវ ​ហៅ​ឌុច ​អតីត​ប្រធាន​មន្ទីរ​សន្តិសុខ ​ស-២១​ ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA )

អ្នក​ចូល​រួម​កំពុង​មើល​ការផ្សាយ​ផ្ទាល់​ ​ការ​ផ្តល់​សក្ខីកម្ម​របស់​លោក​កាំង​ ហ្កេកអ៊ាវ ​ហៅ​ឌុច ​អតីត​ប្រធាន​មន្ទីរ​សន្តិសុខ ​ស-២១​ ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី ០៧ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA ) 
3

អ្នក​ចូល​រួម​កំពុង​មើល​ការផ្សាយ​ផ្ទាល់​ ​ការ​ផ្តល់​សក្ខីកម្ម​របស់​លោក​កាំង​ ហ្កេកអ៊ាវ ​ហៅ​ឌុច ​អតីត​ប្រធាន​មន្ទីរ​សន្តិសុខ ​ស-២១​ ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី ០៧ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។ (ហ៊ាន​ សុជាតា​/ VOA ) 

នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​សម្រាប់​អ្នក​សារព័ត៌មាន ទូរទស្សន៍​បង្ហាញ​ពី​ការផ្សាយ​ផ្ទាល់​អំពី​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា​។ លោក ​កាំង​ ហ្កេក​អ៊ាវ​ ហៅ​ឌុច​ អតីត​ប្រធាន​មន្ទីរ​សន្តិសុខ​ ស​-២១​ ត្រូវ​បាន​កោះ​ហៅ​មក​ផ្តល់​សក្ខី​កម្ម​ក្នុង​សំណុំរឿង​ ០០២/០២ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី០​៧ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)
4

នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​សម្រាប់​អ្នក​សារព័ត៌មាន ទូរទស្សន៍​បង្ហាញ​ពី​ការផ្សាយ​ផ្ទាល់​អំពី​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា​។ លោក ​កាំង​ ហ្កេក​អ៊ាវ​ ហៅ​ឌុច​ អតីត​ប្រធាន​មន្ទីរ​សន្តិសុខ​ ស​-២១​ ត្រូវ​បាន​កោះ​ហៅ​មក​ផ្តល់​សក្ខី​កម្ម​ក្នុង​សំណុំរឿង​ ០០២/០២ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី០​៧ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)

សាធារណជន​ចូលរួម​ក្នុង​អង្គជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (E.C.C.C) ក្នុង សំណុំ​រឿង ០០២/០២ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA) 
5

សាធារណជន​ចូលរួម​ក្នុង​អង្គជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (E.C.C.C) ក្នុង សំណុំ​រឿង ០០២/០២ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA) 

នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​សម្រាប់​អ្នក​សារព័ត៌មាន ទូរទស្សន៍​បង្ហាញ​ពី​ការផ្សាយ​ផ្ទាល់​អំពី​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា​។ លោក ​កាំង​ ហ្កេក​អ៊ាវ​ ហៅ​ឌុច​ អតីត​ប្រធាន​មន្ទីរ​សន្តិសុខ​ ស​-២១​ ត្រូវ​បាន​កោះ​ហៅ​មក​ផ្តល់​សក្ខី​កម្ម​ក្នុង​សំណុំរឿង​ ០០២/០២ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី០​៧ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)
6

នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​សម្រាប់​អ្នក​សារព័ត៌មាន ទូរទស្សន៍​បង្ហាញ​ពី​ការផ្សាយ​ផ្ទាល់​អំពី​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា​។ លោក ​កាំង​ ហ្កេក​អ៊ាវ​ ហៅ​ឌុច​ អតីត​ប្រធាន​មន្ទីរ​សន្តិសុខ​ ស​-២១​ ត្រូវ​បាន​កោះ​ហៅ​មក​ផ្តល់​សក្ខី​កម្ម​ក្នុង​សំណុំរឿង​ ០០២/០២ កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី០​៧ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)

សាធារណជន​ចូលរួម​ក្នុង​អង្គជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (E.C.C.C) ក្នុង សំណុំ​រឿង ០០២/០២ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA) 
7

សាធារណជន​ចូលរួម​ក្នុង​អង្គជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (E.C.C.C) ក្នុង សំណុំ​រឿង ០០២/០២ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA) 

XS
SM
MD
LG