ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
ទិដ្ឋភាព​លើ​ដំបូល​នៃ​អគារ​មួយ​ដែល​ជា​ផ្នែក​នៃ​អគារ​ប៊ូឌិញ មុន​ពេល​អគារ​នេះ​ត្រូវបាន​វាយ​កម្ទេច​ចោល​ដើម្បី​បើក​ផ្លូវ​ឲ្យ​មាន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ថ្មី កាលពី​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូប​ថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ៖ លោក​នាង កាវិច/Anti-Archive)

ភាពយន្ត​ឯកសារ​ស្តីពី​ការ​ផ្លាស់ទី​របស់​ពលរដ្ឋ​ពី​អគារ​ប៊ូឌិញ​​ឈ្នះ​ពាន​រង្វាន់​ភាពយន្ត​អន្តរជាតិ

ខ្សែភាពយន្ត​ឯកសារ​មួយ ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា «យប់​មិញ​បង​ឃើញ​អូន​ញញឹម‍» របស់​កម្ពុជា​ដែល​ត្រូវបាន​ដឹក​នាំ​ផលិត​ដោយ​ផលិតករ​ខ្មែរ​វ័យ​ក្មេង​មួយ​រូប និងដែល​បង្ហាញ​ពី​ការ​ផ្លាស់​ទីលំនៅ​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ពី​អគារ​ប៊ូឌិញ បានឈ្នះ​ពាន​រង្វាន់​​នៅ​មហោស្រព​ភាពយន្ត​អន្តរជាតិ​មួយ កាលពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ។

ទិដ្ឋភាព​លើ​ដំបូល​នៃ​អគារ​មួយ​ដែល​ជា​ផ្នែក​នៃ​អគារ​ប៊ូឌិញ មុន​ពេល​អគារ​នេះ​ត្រូវបាន​វាយ​កម្ទេច​ចោល​ដើម្បី​បើក​ផ្លូវ​ឲ្យ​មាន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ថ្មី កាលពី​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូប​ថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ៖ លោក​នាង កាវិច/Anti-Archive) Photo: Courtesy Photo

ខ្សែភាពយន្ត​ឯកសារ​មួយ ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា «យប់​មិញ​បង​ឃើញ​អូន​ញញឹម‍» របស់​កម្ពុជា​ដែល​ត្រូវបាន​ដឹក​នាំ​ផលិត​ដោយ​ផលិតករ​ខ្មែរ​វ័យ​ក្មេង​មួយ​រូប និងដែល​បង្ហាញ​ពី​ការ​ផ្លាស់​ទីលំនៅ​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ពី​អគារ​ប៊ូឌិញ បានឈ្នះ​ពាន​រង្វាន់​​នៅ​មហោស្រព​ភាពយន្ត​អន្តរជាតិ​មួយ កាលពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ។

XS
SM
MD
LG