ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ សិស្សវិទ្យាល័យពាក់ម៉ាស់កំពុងពិនិត្យសីតុណ្ហភាព ក្រោយពីបានមកដល់សាលារៀនមួយ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ខណៈរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសដំណើរការឡើងវិញ ក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្ងៃទី ៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

ម្ចាស់​សាលា​រៀន​ និង​​​អ្នក​រក​ស៊ី​បង្ហាញ​​​ក្តី​បារម្ភ​អំពី​ការ​ខាត​បង់​ជា​ថ្មី ខណៈ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​ ងើប​ឡើង​វិញ

រូបឯកសារ៖ សិស្សវិទ្យាល័យពាក់ម៉ាស់កំពុងពិនិត្យសីតុណ្ហភាព ក្រោយពីបានមកដល់សាលារៀនមួយ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ខណៈរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសដំណើរការឡើងវិញ ក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្ងៃទី ៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG