ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
សមាជិកយោធាកម្ពុជារៀបចំគ្រែសម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ នៅអគារក្នុងតំបន់កោះពេជ្រ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១។

ភរិយា​អ្នកជំងឺ​កូវីដ១៩៖ «ខ្ញុំ​បារម្ភ​ប្តី​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ទុក្ខ​កាន់​តែ​ខ្លាំង» ខណៈ​កម្ពុជា​ខ្វះ​កន្លែង​សម្រាក​ព្យាបាល

សមាជិកយោធាកម្ពុជារៀបចំគ្រែសម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ នៅអគារក្នុងតំបន់កោះពេជ្រ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG