ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ ពី​ចំការ​ដល់​ហាង​កាហ្វេ​

ម្ចាស់​ចំការ​កាហ្វេនៅ​ក្នុង​ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរីនិយាយ​ថា​ កាហ្វេ​កំពុង​តែ​មាន​តម្រូវ​ការពី​ទីផ្សារ​ ខណៈ​ការផ្គត់​ផ្គង់​នៅ​មាន​កម្រិត​នៅ​ឡើយ។ ​ ប៉ុន្តែ​ហាង​កាហ្វេ​ធំ​ៗ​នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញនៅ​តែ​ពឹង​ផ្អែក​ការផ្គត់ផ្គង់​គ្រាប់​កាហ្វេ​ពី​បរទេស​នៅ​ឡើយ។​
ផ្សេង​ទៀត

ផ្លែ​កាហ្វេ​ខ្ចី​ ក្នុង​រមណីយដ្ឋាន​ចំការ​កាហ្វេ​របស់​លោក​ប៊ូ សុភាព​ ​ក្នុង​​ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។
1

ផ្លែ​កាហ្វេ​ខ្ចី​ ក្នុង​រមណីយដ្ឋាន​ចំការ​កាហ្វេ​របស់​លោក​ប៊ូ សុភាព​ ​ក្នុង​​ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។

លោក​ប៊ូ​ សុភាព​ ជា​​ម្ចាស់​រមណីយដ្ឋាន​ចំការ​កាហ្វេ​ បង្ហាញ​ដើម​កាហ្វេ​នៅ​ក្នុង​ចំការ​របស់​គាត់​ក្នុង​​ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។
2

លោក​ប៊ូ​ សុភាព​ ជា​​ម្ចាស់​រមណីយដ្ឋាន​ចំការ​កាហ្វេ​ បង្ហាញ​ដើម​កាហ្វេ​នៅ​ក្នុង​ចំការ​របស់​គាត់​ក្នុង​​ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។

ដើម​កាហ្វេ​ពូជ​អារ៉ាប៊ីកា​ (Arabica) នៅ​ក្នុង​ចំការ​កាហ្វេ​របស់​លោក​ ប៊ូ សុភាព​ ក្នុង​ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​មិនា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
3

ដើម​កាហ្វេ​ពូជ​អារ៉ាប៊ីកា​ (Arabica) នៅ​ក្នុង​ចំការ​កាហ្វេ​របស់​លោក​ ប៊ូ សុភាព​ ក្នុង​ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​មិនា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៅ​ក្នុង​ហាង​កាហ្វេ​ប្រោន​។ ការជួប​ប្រជុំ ឬ​ធ្វើ​ការ​តាម​អ៊ីនធើណិត​ពី​ហាង​កាហ្វេ កំពុង​មាន​ការពេញ​និយម​នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ។ 
4

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៅ​ក្នុង​ហាង​កាហ្វេ​ប្រោន​។ ការជួប​ប្រជុំ ឬ​ធ្វើ​ការ​តាម​អ៊ីនធើណិត​ពី​ហាង​កាហ្វេ កំពុង​មាន​ការពេញ​និយម​នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ។ 

បុគ្គលិក​ម្នាក់​ចាក់​ទឹក​ដោះ​គោ​ចូល​ក្នុង​ពែង​កាហ្វេ នៅ​ក្នុង​ហាង​កាហ្វេ​ប្រោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៥។
5

បុគ្គលិក​ម្នាក់​ចាក់​ទឹក​ដោះ​គោ​ចូល​ក្នុង​ពែង​កាហ្វេ នៅ​ក្នុង​ហាង​កាហ្វេ​ប្រោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៥។

បុគ្គលិក​ម្នាក់​ចាក់​គ្រាប់​កាហ្វេ​ចូល​ក្នុង​ម៉ាស៊ីន​កិន​កាហ្វេ​ នៅ​ក្នុង​ហាង​កាហ្វេ​ប្រោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៥។ 
6

បុគ្គលិក​ម្នាក់​ចាក់​គ្រាប់​កាហ្វេ​ចូល​ក្នុង​ម៉ាស៊ីន​កិន​កាហ្វេ​ នៅ​ក្នុង​ហាង​កាហ្វេ​ប្រោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៥។ 

បុគ្គលិក​ហាង​កាហ្វេ​ប្រោន​ទទួល​ការកម្ម៉ង់​ទិញ​ពី​ភ្ញៀវ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៥។
7

បុគ្គលិក​ហាង​កាហ្វេ​ប្រោន​ទទួល​ការកម្ម៉ង់​ទិញ​ពី​ភ្ញៀវ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៥។

XS
SM
MD
LG