ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ពលរដ្ឋ​ម្នាក់​ងូត​ទឹក​នៅ​ក្បែរ​ផ្ទះ​របស់​ខ្លួន​ នៅ​ក្នុង​តំបន់​ក្រីក្រ​នៅ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩។ (AP)

សង្គម​ស៊ីវិល​បារម្ភ​ថា កង្វះ​យន្តការ​តាមដាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ខ្លះ មិន​ទទួល​បាន​ជំនួយ​សង្គម​ពី​រដ្ឋ​ក្នុង​គ្រា​កូវីដ១៩

នៅ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០២០​នេះ ​ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ បាន​កំណត់​អត្ត​សញ្ញាណ​អ្នក​ក្រីក្រ​ចំនួន​ជាង​៥៦​ម៉ឺន​គ្រួសារ ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស ​ដើម្បី​ផ្តល់​ការ​គាំទ្រ​ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​ និង​ផ្តល់​​ប្រាក់​ប្រចាំ​ខែ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជំនួយ​សង្គម​ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ដែល​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ដោយសារ​​ជំងឺ​កូវីដ១៩។​

រូបឯកសារ៖ ពលរដ្ឋ​ម្នាក់​ងូត​ទឹក​នៅ​ក្បែរ​ផ្ទះ​របស់​ខ្លួន​ នៅ​ក្នុង​តំបន់​ក្រីក្រ​នៅ​ជាយ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩។ (AP) Photo: AP

នៅ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០២០​នេះ ​ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ បាន​កំណត់​អត្ត​សញ្ញាណ​អ្នក​ក្រីក្រ​ចំនួន​ជាង​៥៦​ម៉ឺន​គ្រួសារ ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស ​ដើម្បី​ផ្តល់​ការ​គាំទ្រ​ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​ និង​ផ្តល់​​ប្រាក់​ប្រចាំ​ខែ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជំនួយ​សង្គម​ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ដែល​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ដោយសារ​​ជំងឺ​កូវីដ១៩។​

XS
SM
MD
LG