ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ដើមកញ្ឆានៅក្នុងកសិដ្ឋានដំណាំមួយក្នុងក្រុង Gardena រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩។

កម្មករ​ចំណាកស្រុក​ចិន​ងាក​ទៅ​វិស័យ​ដាំ​កញ្ឆា​នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ខណៈ​ការងារ​ក្នុង​វិស័យ​សេវាកម្ម​ធ្លាក់ចុះ

រូបឯកសារ៖ ដើមកញ្ឆានៅក្នុងកសិដ្ឋានដំណាំមួយក្នុងក្រុង Gardena រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩។ Photo: Richard Vogel (AP)
XS
SM
MD
LG