ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
កាសែតភាសាចិនដែលដាក់លក់នៅតាមតូបលក់កាសែតមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩។ (កាន់ វិច្ឆិកា/VOA)

ចិន​ពង្រីក​បណ្តាញ​ព័ត៌មាន​នៅ​កម្ពុជា​ដើម្បី​ផ្សាយ​ពី​ចំណុច​ល្អ​របស់​ខ្លួន

កាសែតភាសាចិនដែលដាក់លក់នៅតាមតូបលក់កាសែតមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩។ (កាន់ វិច្ឆិកា/VOA) Photo: VOA
XS
SM
MD
LG