ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ សិស្សានុសិស្សកម្ពុជា​ធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅរាជធានីភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញ​ ថ្ងៃ​ទី១​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០២១។​ (ហ៊ាន សុជាតា/វីអូអេ)

គ្រោះថ្នាក់​នៅ​តែ​មិន​ថមថយ​សម្រាប់​សិស្ស​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​មក​សាលារៀន

ការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សិស្សក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀន​កំពុងបង្កការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ​ដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្ត​ទុកដាក់និងស្វែងរកដំណោះស្រាយឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដើម្បីបញ្ចៀស​សោកនាដកម្មដែលអាចកើតមានលើកុមារ។

រូបឯកសារ៖ សិស្សានុសិស្សកម្ពុជា​ធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅរាជធានីភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញ​ ថ្ងៃ​ទី១​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០២១។​ (ហ៊ាន សុជាតា/វីអូអេ) Photo: VOA

ការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សិស្សក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀន​កំពុងបង្កការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ​ដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្ត​ទុកដាក់និងស្វែងរកដំណោះស្រាយឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដើម្បីបញ្ចៀស​សោកនាដកម្មដែលអាចកើតមានលើកុមារ។

XS
SM
MD
LG