ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ សហគមន៍​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ទទួល​បាន​ពាន​រង្វាន់​ស្នាដៃ​ការងារ​ឆ្នើម​ពី​អង្គការ​មួយ​នៅ​អាមេរិក

អង្គការ Southeast Asia Resource Action Center (SEARAC) ដែល​ជា​អង្គការ​មិន​ស្វែង​រក​ប្រាក់​កម្រៃ​មួយ មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក បាន​ផ្តល់​ពានរង្វាន់​ស្នាដៃ​ការងារ​ឆ្នើម​ដល់​បុគ្គល សហគមន៍ និង​អង្គការ​អាស៊ី​អាមេរិកាំង ចំនួន​៦​នៅ​ក្នុង​សហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្នុង​ចំណោម​បុគ្គល​និង​អង្គការ​ដែល​ធ្វើ​ការងារ​ដើម្បី​ភាព​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជា​វិជ្ជមាន​នៅ​ក្នុង​សង្គម​ទាំង​នោះ ក៏​មាន​បុគ្គល​និង​សហគមន៍​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ចំនួន​៣​ផង​ដែរ ដែល​ទទួល​បាន​ពានរង្វាន់​ឆ្នើម​នោះ។ លោក Many Uch សហ​ស្ថាបនិក​នៃ​ក្រុម​សកម្មជន ​FIGHT ដែល​ជួយ​បណ្តុះបណ្តាលនិង​ផ្តល់​ជា​ធនធាន​សម្រាប់​សិក្សា​ដល់​អ្នក​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ដើម​កំណើត​អាស៊ី​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋ Washingtonទទួល​បាន​ពានរង្វាន់​បុគ្គល​ផ្លាស់ប្ដូរ​សង្គម (Individual Changmaker)។ យុទ្ធនាការ RELEASEMN8 ដែល​ជួយ​ក្នុង​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បញ្ជូន​ខ្លួន​ពលរដ្ឋ​អាស៊ី​អាមេរិកាំង​ត្រឡប់​ទៅ​ប្រទេស​កំណើត​វិញ និង​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋ Minnesotaទទួល​បាន​ពានរង្វាន់​យុទ្ធនាការ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ (Campaign of the Year)។ ​អង្គការ Khmer Girls in Action ដែល​ជួយ​ផ្តល់​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ចាំបាច់​ដល់​សហគមន៍​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង ជា​ពិសេស​ដល់​ស្ត្រី​និង​កុមារី ​នៅ​ទីក្រុងឡុងប៊ិច រដ្ឋកាលីហ្វរញ៉ា ទទួល​បាន​ពានរង្វាន់​អ្នក​បង្កើត​ចលនា​ផ្លាស់ប្តូរ​ (Transformative Movement Builder)។ ពិធី​ប្រគល់​ពានរង្វាន់​នោះ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​ឯ​សណ្ឋាគារ Renaissance ក្នុង​រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន ដែល​មាន​ភ្ញៀវ​ចូលរួម​ប្រមាណ២០០​នាក់៕
ផ្សេង​ទៀត

លោក Many Uch (កណ្តាល) ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​ដើម​កំណើត​ខ្មែរ​ឡើង​ទទួល​ពានរង្វាន់​បុគ្គល​ផ្លាស់ប្ដូរ​សង្គម​ពី​អ្នក​តំណាង​អង្គការ SEARAC នៅ​សណ្ឋាគារ Renaissance ក្នុង​រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហុង ចិន្តា/VOA)
1

លោក Many Uch (កណ្តាល) ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​ដើម​កំណើត​ខ្មែរ​ឡើង​ទទួល​ពានរង្វាន់​បុគ្គល​ផ្លាស់ប្ដូរ​សង្គម​ពី​អ្នក​តំណាង​អង្គការ SEARAC នៅ​សណ្ឋាគារ Renaissance ក្នុង​រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហុង ចិន្តា/VOA)

លោក Many Uch និង​អ្នកស្រី Montha Chum ថតរូប​ជាមួយ​នឹង​ពានរង្វាន់​ដែល​ខ្លួន​ទទួល​បាន​ពី​អង្គការ SEARAC នៅ​ឯ​សណ្ឋាគារ Renaissance ក្នុង​រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហុង ចិន្តា/VOA)
2

លោក Many Uch និង​អ្នកស្រី Montha Chum ថតរូប​ជាមួយ​នឹង​ពានរង្វាន់​ដែល​ខ្លួន​ទទួល​បាន​ពី​អង្គការ SEARAC នៅ​ឯ​សណ្ឋាគារ Renaissance ក្នុង​រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហុង ចិន្តា/VOA)

អ្នកស្រី Lian Cheun តំណាង​ឲ្យ​អង្គការ Khmer Girls in Action ប្រចាំ​នៅ​ទីក្រុង ឡុងប៊ិច រដ្ឋ កាលីហ្វរញ៉ា ឡើង​សម្តែង​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ចំពោះ​ការ​ទទួល​បាន​ពានរង្វាន់​អ្នក​បង្កើត​ចលនា​ផ្លាស់ប្តូរ ពី​អង្គការ SEARAC នៅ​សណ្ឋាគារ Renaissance ក្នុង​រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហុង ចិន្តា/VOA)
3

អ្នកស្រី Lian Cheun តំណាង​ឲ្យ​អង្គការ Khmer Girls in Action ប្រចាំ​នៅ​ទីក្រុង ឡុងប៊ិច រដ្ឋ កាលីហ្វរញ៉ា ឡើង​សម្តែង​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ចំពោះ​ការ​ទទួល​បាន​ពានរង្វាន់​អ្នក​បង្កើត​ចលនា​ផ្លាស់ប្តូរ ពី​អង្គការ SEARAC នៅ​សណ្ឋាគារ Renaissance ក្នុង​រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហុង ចិន្តា/VOA)

លោក Many Uch ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​ដើម​កំណើត​ខ្មែរ​ឡើង​សម្តែង​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ចំពោះ​ការ​ទទួល​បាន​ពានរង្វាន់​បុគ្គល​ផ្លាស់ប្ដូរ​សង្គម ពី​អង្គការ SEARAC នៅ​សណ្ឋាគារ Renaissance ក្នុង​រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហុង ចិន្តា/VOA)
4

លោក Many Uch ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​ដើម​កំណើត​ខ្មែរ​ឡើង​សម្តែង​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ចំពោះ​ការ​ទទួល​បាន​ពានរង្វាន់​បុគ្គល​ផ្លាស់ប្ដូរ​សង្គម ពី​អង្គការ SEARAC នៅ​សណ្ឋាគារ Renaissance ក្នុង​រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហុង ចិន្តា/VOA)

អ្នកស្រី Montha Chum ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​ដើម​កំណើត​ខ្មែរ​តំណាង​ឲ្យ​យុទ្ធនាការ ReleaseMN8ឡើង​សម្តែង​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ចំពោះ​ការ​ទទួល​បាន​ពានរង្វាន់​យុទ្ធនាការ​ប្រចាំឆ្នាំ ពី​អង្គការ SEARAC នៅ​សណ្ឋាគារ Renaissance ក្នុង​រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហុង ចិន្តា/VOA)
5

អ្នកស្រី Montha Chum ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​ដើម​កំណើត​ខ្មែរ​តំណាង​ឲ្យ​យុទ្ធនាការ ReleaseMN8ឡើង​សម្តែង​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ចំពោះ​ការ​ទទួល​បាន​ពានរង្វាន់​យុទ្ធនាការ​ប្រចាំឆ្នាំ ពី​អង្គការ SEARAC នៅ​សណ្ឋាគារ Renaissance ក្នុង​រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហុង ចិន្តា/VOA)

អ្នកស្រី Catherina Nou ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​នៃ​អង្គការ SEARAC ថ្លែង​សុន្ទរកថា​បើក​កម្មវិធី​ប្រគល់​រង្វាន់​ដល់​បុគ្គល​និង​អង្គការ​ឆ្នើម នៅ​សណ្ឋាគារ Renaissance ក្នុង​រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហុង ចិន្តា/VOA)
6

អ្នកស្រី Catherina Nou ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​នៃ​អង្គការ SEARAC ថ្លែង​សុន្ទរកថា​បើក​កម្មវិធី​ប្រគល់​រង្វាន់​ដល់​បុគ្គល​និង​អង្គការ​ឆ្នើម នៅ​សណ្ឋាគារ Renaissance ក្នុង​រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហុង ចិន្តា/VOA)

ពី​ឆ្វេង​មក​ស្តាំ អ្នកស្រី Montha Chumតំណាង​ឲ្យ​យុទ្ធនាការ ReleaseMN8 ​ទទួល​ពានរង្វាន់​យុទ្ធនាការ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ​លោក Many Uch ទទួល​ពានរង្វាន់​បុគ្គល​ផ្លាស់ប្ដូរ​សង្គម និង​អ្នកស្រី Lian Cheun តំណាង​ឲ្យ​អង្គការ Khmer Girls in Action ទទួល​ពានរង្វាន់​អ្នក​បង្កើត​ចលនា​ផ្លាស់ប្តូរ ពី​អង្គការ SEARAC នៅ​សណ្ឋាគារ Renaissance ក្នុង​រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧​។ (ហុង ចិន្តា/VOA)
7

ពី​ឆ្វេង​មក​ស្តាំ អ្នកស្រី Montha Chumតំណាង​ឲ្យ​យុទ្ធនាការ ReleaseMN8 ​ទទួល​ពានរង្វាន់​យុទ្ធនាការ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ​លោក Many Uch ទទួល​ពានរង្វាន់​បុគ្គល​ផ្លាស់ប្ដូរ​សង្គម និង​អ្នកស្រី Lian Cheun តំណាង​ឲ្យ​អង្គការ Khmer Girls in Action ទទួល​ពានរង្វាន់​អ្នក​បង្កើត​ចលនា​ផ្លាស់ប្តូរ ពី​អង្គការ SEARAC នៅ​សណ្ឋាគារ Renaissance ក្នុង​រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧​។ (ហុង ចិន្តា/VOA)

អ្នក​របាំ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​មក​ពី​អង្គការ Cambodian Buddhist Society កំពុង​រាំ​របាំ​ខ្មែរ​ជូន​អ្នក​ចូលរួម​ទស្សនា ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រគល់​រង្វាន់​របស់​អង្គការ SEARAC នៅ​សណ្ឋាគារ Renaissance ក្នុង​រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហុង ចិន្តា/VOA)
8

អ្នក​របាំ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​មក​ពី​អង្គការ Cambodian Buddhist Society កំពុង​រាំ​របាំ​ខ្មែរ​ជូន​អ្នក​ចូលរួម​ទស្សនា ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រគល់​រង្វាន់​របស់​អង្គការ SEARAC នៅ​សណ្ឋាគារ Renaissance ក្នុង​រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហុង ចិន្តា/VOA)

ភ្ញៀវចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រគល់​ពានរង្វាន់​របស់​អង្គការ SEARAC ​ដល់​បុគ្គល​​និង​អង្គការ​ឆ្នើម កំពុង​ស្តាប់​ការ​សម្តែង​ចំណាប់អារម្មណ៍​របស់​ជ័យលាភី​ដែល​ឡើង​ទទួល​ពាន​រង្វាន់ នៅ​ឯ​សណ្ឋាគារ Renaissance ក្នុង​រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហុង ចិន្តា/VOA)
9

ភ្ញៀវចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រគល់​ពានរង្វាន់​របស់​អង្គការ SEARAC ​ដល់​បុគ្គល​​និង​អង្គការ​ឆ្នើម កំពុង​ស្តាប់​ការ​សម្តែង​ចំណាប់អារម្មណ៍​របស់​ជ័យលាភី​ដែល​ឡើង​ទទួល​ពាន​រង្វាន់ នៅ​ឯ​សណ្ឋាគារ Renaissance ក្នុង​រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហុង ចិន្តា/VOA)

XS
SM
MD
LG