ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ ​ចៅ ភិរុណ ខាងឆ្វេង និង នាយ​ឧត្តមនាវី​ ទៀ វិញ ខាងស្តាំ ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក។ (Facebook/General Department of Materials and Techniques/General Tea Vinh)

កម្ពុជា​រិះគន់​អាមេរិក​ធ្ងន់ៗ​ថា​មិន​គោរព​អធិបតេយ្យ​កម្ពុជា​ក្រោយ​នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍​យោធា​ពីរ​នាក់​រង​ទណ្ឌកម្ម​​

នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ ​ចៅ ភិរុណ ខាងឆ្វេង និង នាយ​ឧត្តមនាវី​ ទៀ វិញ ខាងស្តាំ ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក។ (Facebook/General Department of Materials and Techniques/General Tea Vinh) Photo: Facebook
XS
SM
MD
LG