ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ រូបថត​កាល​ពី​ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នេះ បង្ហាញ​ពី​កម្មវិធី Messenger Kids ដែល​ជា​កម្មវិធី​ផ្ញើ​សារ​ឆ្លើយឆ្លង​សម្រាប់​កុមារ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ហ្វេសប៊ុក នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ iPhone មួយ​គ្រឿង ក្នុង​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក សហរដ្ឋ​អាមេរិក។

កម្ពុជា​ជំរុញ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​បង្កើត​គោល​នយោបាយ​ការ​ពារ​កុមារ ដើម្បី​ប្រឆាំង​ការ​កេង​ប្រវ័ញ្ច​ផ្លូវ​ភេទ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ

រូបឯកសារ៖ រូបថត​កាល​ពី​ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នេះ បង្ហាញ​ពី​កម្មវិធី Messenger Kids ដែល​ជា​កម្មវិធី​ផ្ញើ​សារ​ឆ្លើយឆ្លង​សម្រាប់​កុមារ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ហ្វេសប៊ុក នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ iPhone មួយ​គ្រឿង ក្នុង​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ Photo: AP
XS
SM
MD
LG