ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព​៖ យុទ្ធនាការ​«ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ»​នៅ​តែ​បន្ត ទោះបី​ជា​មាន​ការ​បង្រាប​ជាបន្តបន្ទាប់

នៅ​អាទិត្យ​ទី​៣​នៃ​យុទ្ធនាការ​«ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌​ខ្មៅ»​ សហគមន៍​រងគ្រោះ​ដោយសារ​បញ្ហា​ដីធ្លី​មក​ពី​តំបន់​បឹងកក់​ និង​ថ្មគោល នៅ​តែ​បន្ត​តវ៉ា​ឲ្យ​មាន​ការ​ដោះលែង​មន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស​៤​រូប ​និង​មន្រ្តី​គ.ជ.ប​មួយ​រូប​ ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគារ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៣ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦​នេះ។ ​ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណាក្ដី​ ក្រុម​អ្នក​តវ៉ា​ទាំង​នេះ​មិន​ទាន់​បាន​សម្រេច​គោលដៅ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ឡើយ​ទេ ដោយសារ​តែ​មាន​ការ​បង្រ្កាប​ពី​ក្រុម​សមត្ថកិច្ច។
ផ្សេង​ទៀត

ប្រជាពល​រដ្ឋ​​សហគមន៏​បឹងកក់​នាំគ្នា​​អុជ​ទៀន​​ជា​អក្សរ​ថា​«​ដោះលែង​​​៥​នាក់​» ​ក្នុង​​យុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ»​​នៅ​សហគមន៏​បឹងកក់​ រាជធានី​ភ្នំពេញ ​​កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ​ទី​២៣​ ខែឧសភា​នេះ​ ​ដើម្បី​ឲ្យមាន​ការដោះលែងមន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស​៤រូប​ និង​មន្រ្តីគ.ជ.ប​​មួយរូប​ ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគារ​កាលពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​នេះ។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)
1

ប្រជាពល​រដ្ឋ​​សហគមន៏​បឹងកក់​នាំគ្នា​​អុជ​ទៀន​​ជា​អក្សរ​ថា​«​ដោះលែង​​​៥​នាក់​» ​ក្នុង​​យុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ»​​នៅ​សហគមន៏​បឹងកក់​ រាជធានី​ភ្នំពេញ ​​កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ​ទី​២៣​ ខែឧសភា​នេះ​ ​ដើម្បី​ឲ្យមាន​ការដោះលែងមន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស​៤រូប​ និង​មន្រ្តីគ.ជ.ប​​មួយរូប​ ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគារ​កាលពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​នេះ។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)

ប្រជាពល​រដ្ឋ​​សហគមន៏​បឹងកក់​នាំគ្នា​​អុជ​ទៀន​​ជា​អក្សរ​ថា​«​ដោះលែង​​​៥​នាក់​» ​ក្នុង​​យុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ»​​នៅ​សហគមន៏​បឹងកក់​ រាជធានី​ភ្នំពេញ ​​កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ​ទី​២៣​ ខែឧសភា​នេះ​ ​ដើម្បី​ឲ្យមាន​ការដោះលែងមន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស​៤រូប​ និង​មន្រ្តីគ.ជ.ប​​មួយរូប​ ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគារ​កាលពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​នេះ។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)
2

ប្រជាពល​រដ្ឋ​​សហគមន៏​បឹងកក់​នាំគ្នា​​អុជ​ទៀន​​ជា​អក្សរ​ថា​«​ដោះលែង​​​៥​នាក់​» ​ក្នុង​​យុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ»​​នៅ​សហគមន៏​បឹងកក់​ រាជធានី​ភ្នំពេញ ​​កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ​ទី​២៣​ ខែឧសភា​នេះ​ ​ដើម្បី​ឲ្យមាន​ការដោះលែងមន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស​៤រូប​ និង​មន្រ្តីគ.ជ.ប​​មួយរូប​ ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគារ​កាលពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​នេះ។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)

សកម្មជន​​សហគមន៏​បឹងកក់កាន់​រូបថត​មន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស ​ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគា​មួយរូប ដោយ​មាន​​​អុជ​ទៀន​​ជា​អក្សរ​ថា ​«​ដោះលែង​​​៥​នាក់​» ​ក្នុង​​យុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ»​​នៅ​សហគមន៏​បឹងកក់​ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ​ទី​២៣ ខែ​ឧសភា​នេះ​​ ដើម្បី​ទាមទារឲ្យមាន​ការដោះលែងមន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស​៤រូប​ និង​មន្រ្តីគ.ជ.ប​​មួយរូប ​ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគារ​កាលពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​នេះ។ (ឡេង ឡែន/VOA)
3

សកម្មជន​​សហគមន៏​បឹងកក់កាន់​រូបថត​មន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស ​ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគា​មួយរូប ដោយ​មាន​​​អុជ​ទៀន​​ជា​អក្សរ​ថា ​«​ដោះលែង​​​៥​នាក់​» ​ក្នុង​​យុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ»​​នៅ​សហគមន៏​បឹងកក់​ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ​ទី​២៣ ខែ​ឧសភា​នេះ​​ ដើម្បី​ទាមទារឲ្យមាន​ការដោះលែងមន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស​៤រូប​ និង​មន្រ្តីគ.ជ.ប​​មួយរូប ​ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគារ​កាលពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​នេះ។ (ឡេង ឡែន/VOA)

ក្រុម​សមត្ថកិច្ច​ប្រទាញ​ប្រទាំង​ជាមួយ​នឹង​ក្រុម​អ្នក​តវ៉ាក្នុងយុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ»​​នៅ​សហគមន៏​បឹងកក់​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​​កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ ទី​២៣​ ខែឧសភា​នេះ​ ​ដើម្បីទាមទារ​ឲ្យមាន​ការដោះលែងមន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស​៤រូប​ និង​មន្រ្តីគ.ជ.ប​​មួយរូប ​ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគា​រកាលពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​នេះ។​ (ឡេង ឡែន/VOA)
4

ក្រុម​សមត្ថកិច្ច​ប្រទាញ​ប្រទាំង​ជាមួយ​នឹង​ក្រុម​អ្នក​តវ៉ាក្នុងយុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ»​​នៅ​សហគមន៏​បឹងកក់​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​​កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ ទី​២៣​ ខែឧសភា​នេះ​ ​ដើម្បីទាមទារ​ឲ្យមាន​ការដោះលែងមន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស​៤រូប​ និង​មន្រ្តីគ.ជ.ប​​មួយរូប ​ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគា​រកាលពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​នេះ។​ (ឡេង ឡែន/VOA)

ស្ត្រី​សហគមន៏​បឹង​កក់​ម្នាក់​ស្រែក​តវ៉ា​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ»​​នៅ​សហគមន៏​បឹងកក់​ រាជធានី​ភ្នំពេញ ​​កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ ទី​២៣​ ខែឧសភា​នេះ​ ​ដើម្បីទាមទារ​ឲ្យមាន​ការដោះលែងមន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស​៤រូប​ និង​មន្រ្តីគ.ជ.ប​​មួយរូប​ ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគារ​កាលពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​នេះ។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)
5

ស្ត្រី​សហគមន៏​បឹង​កក់​ម្នាក់​ស្រែក​តវ៉ា​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ»​​នៅ​សហគមន៏​បឹងកក់​ រាជធានី​ភ្នំពេញ ​​កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ ទី​២៣​ ខែឧសភា​នេះ​ ​ដើម្បីទាមទារ​ឲ្យមាន​ការដោះលែងមន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស​៤រូប​ និង​មន្រ្តីគ.ជ.ប​​មួយរូប​ ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគារ​កាលពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​នេះ។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)

ប៉ូលិស​ម្នាក់​អូស​ស្រ្តីជា​បាតុករ​ម្នាក់​នៅ​កំឡុង​ពេល​​តវ៉ាជា​ការ​​អុជទៀន​ ​ក្នុង​ពេល​ធ្វើ​​យុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ»​​នៅ​សហគមន៏​បឹងកក់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ​ទី​២៣ ខែ​ឧសភា​នេះ​ ដើម្បីទាមទារ​ឲ្យមាន​ការដោះលែងមន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស​៤រូប​ និង​មន្រ្តីគ.ជ.ប​​មួយរូប​ ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគារ​កាលពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​នេះ។​ (ឡេង ឡែន/VOA)
6

ប៉ូលិស​ម្នាក់​អូស​ស្រ្តីជា​បាតុករ​ម្នាក់​នៅ​កំឡុង​ពេល​​តវ៉ាជា​ការ​​អុជទៀន​ ​ក្នុង​ពេល​ធ្វើ​​យុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ»​​នៅ​សហគមន៏​បឹងកក់​នៃ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ​ទី​២៣ ខែ​ឧសភា​នេះ​ ដើម្បីទាមទារ​ឲ្យមាន​ការដោះលែងមន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស​៤រូប​ និង​មន្រ្តីគ.ជ.ប​​មួយរូប​ ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគារ​កាលពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​នេះ។​ (ឡេង ឡែន/VOA)

អ្នកតំណាង​សហគមន៏​ថ្មគោល តវ៉ាក្នុង​យុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទពណ៌ខ្មៅ»​ នៅ​សហគមន៏​ថ្មគោល​ រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៣ ខែឧសភា ដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យមាន​ការ​ដោះលែង​មន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស៤រូប​ និង​មន្រ្តីគ.ជ.ប​​មួយរូប ​ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគារ​កាលពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​នេះ។​ (ឡេង ឡែន/VOA)
7

អ្នកតំណាង​សហគមន៏​ថ្មគោល តវ៉ាក្នុង​យុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទពណ៌ខ្មៅ»​ នៅ​សហគមន៏​ថ្មគោល​ រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៣ ខែឧសភា ដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យមាន​ការ​ដោះលែង​មន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស៤រូប​ និង​មន្រ្តីគ.ជ.ប​​មួយរូប ​ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគារ​កាលពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​នេះ។​ (ឡេង ឡែន/VOA)

អ្នកស្រី ​ទេព វន្នី ​អុជ​ទៀន​​ក្នុង​​យុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ»​​នៅ​សហគមន៏​បឹងកក់​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ​ទី​២៣ ​ខែឧសភា​នេះ​​ ដើម្បី​ទាមទារឲ្យមាន​ការដោះលែងមន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស​៤រូប​ និង​មន្រ្តីគ.ជ.ប​​មួយរូប ​ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគារ​កាលពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​នេះ។​ (ឡេង ឡែន/VOA)
8

អ្នកស្រី ​ទេព វន្នី ​អុជ​ទៀន​​ក្នុង​​យុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ»​​នៅ​សហគមន៏​បឹងកក់​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ​ទី​២៣ ​ខែឧសភា​នេះ​​ ដើម្បី​ទាមទារឲ្យមាន​ការដោះលែងមន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស​៤រូប​ និង​មន្រ្តីគ.ជ.ប​​មួយរូប ​ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគារ​កាលពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​នេះ។​ (ឡេង ឡែន/VOA)

ស្ត្រី​សហគមន៏​បឹង​កក់​មួយ​ក្រុមកាន់​រូបថត​មន្រ្តី​សិទ្ធិ​មនុស្ស ​ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគា​រ​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ»​​នៅ​សហគមន៏​បឹងកក់​ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ ទី​២៣​ ខែឧសភា​នេះ​​ ដើម្បីទាមទារ​ឲ្យមាន​ការដោះលែងមន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស​៤រូប និង​មន្រ្តីគ.ជ.ប​​មួយរូប ​ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគារ​កាលពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​នេះ។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)
9

ស្ត្រី​សហគមន៏​បឹង​កក់​មួយ​ក្រុមកាន់​រូបថត​មន្រ្តី​សិទ្ធិ​មនុស្ស ​ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគា​រ​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ»​​នៅ​សហគមន៏​បឹងកក់​ ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ ទី​២៣​ ខែឧសភា​នេះ​​ ដើម្បីទាមទារ​ឲ្យមាន​ការដោះលែងមន្រ្តី​សិទ្ធិមនុស្ស​៤រូប និង​មន្រ្តីគ.ជ.ប​​មួយរូប ​ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគារ​កាលពី​ដើម​ខែ​ឧសភា​នេះ។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)

XS
SM
MD
LG