ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ មន្ត្រីសន្តិសុខចិនឈរយាមនៅបរិវេណនៃមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំង Urumqui លេខ ៣ ក្នុងសង្កាត់ Dabancheng ភាគខាងលិចនៃតំបន់ Xinjiang ដែលសំបូរដោយជនជាតិភាគតិច Uyghur រស់នៅ ថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១។

ទីភ្នាក់ងារ​ AP​ បាន​ចូល​មើល​មណ្ឌលឃុំឃាំង​ធំ​បំផុត​នៅ​តំបន់​ស៊ីនជាំង

រូបឯកសារ៖ មន្ត្រីសន្តិសុខចិនឈរយាមនៅបរិវេណនៃមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំង Urumqui លេខ ៣ ក្នុងសង្កាត់ Dabancheng ភាគខាងលិចនៃតំបន់ Xinjiang ដែលសំបូរដោយជនជាតិភាគតិច Uyghur រស់នៅ ថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១។ Photo: AP
XS
SM
MD
LG