ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖យុទ្ធនាការប្រឆាំង​ច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិង​អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

បើទោះជាមានការរារាំងពីក្រុមអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញ អ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស បានព្យាយាមមកប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខរដ្ឋសភាជាតិ កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះ។ ពួកគេនាំគ្នាហ៊ោកញ្ជៀវនិងរាំដើម្បីប្រឆាំងនឹងការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រូងចម្រាស។
ផ្សេង​ទៀត

សកម្មជន​ម្នាក់​ ចូលរួម​យុទ្ធនាការ​​ប្រឆាំង​នឹង​ការអនុម័ត​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សមាគម​និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​មុខ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ទី​៣០​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)​
1

សកម្មជន​ម្នាក់​ ចូលរួម​យុទ្ធនាការ​​ប្រឆាំង​នឹង​ការអនុម័ត​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សមាគម​និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​មុខ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ទី​៣០​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)​

 ប៉ូលីស​បង្ក្រាប​បាតុករ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ពង្រាយ​ ដើម្បី​រារាំង​ការដើរក្បួន​ក្នុង​​យុទ្ធនាការ​​ប្រឆាំង​នឹង​ការអនុម័ត​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សមាគម​និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​មុខ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ទី​៣០​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)​
2

 ប៉ូលីស​បង្ក្រាប​បាតុករ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ពង្រាយ​ ដើម្បី​រារាំង​ការដើរក្បួន​ក្នុង​​យុទ្ធនាការ​​ប្រឆាំង​នឹង​ការអនុម័ត​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សមាគម​និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​មុខ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ទី​៣០​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)​

 អ្នក​តំណាង​រាស្ត្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ រួម​មាន​លោក​ រៀល​ ខេមរិន្ទ​ បាន​មក​ចូលរួម​គាំ​ទ្រ​ការប្រឆាំងនឹងការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រូងចម្រាស​នៅ​មុខ​រដ្ឋ​សភា​ជាតិ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)​
3

 អ្នក​តំណាង​រាស្ត្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ រួម​មាន​លោក​ រៀល​ ខេមរិន្ទ​ បាន​មក​ចូលរួម​គាំ​ទ្រ​ការប្រឆាំងនឹងការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រូងចម្រាស​នៅ​មុខ​រដ្ឋ​សភា​ជាតិ​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)​

សកម្មជន​ម្នាក់​ ចូលរួម​យុទ្ធនាការ​​ប្រឆាំង​នឹង​ការអនុម័ត​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សមាគម​និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​មុខ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ទី​៣០​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)​
4

សកម្មជន​ម្នាក់​ ចូលរួម​យុទ្ធនាការ​​ប្រឆាំង​នឹង​ការអនុម័ត​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សមាគម​និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​មុខ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ទី​៣០​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (ហ៊ាន​ សុជាតា/VOA)​

 អ្នក​គាំទ្រ​និង​សកម្មជន​សិទ្ធិ​មនុស្ស​បាន​មក​ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា​ ដើម្បី​ប្រឆាំង​នឹង​ការអនុម័ត​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សមាគម​និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​មុខ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ទី​៣០​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)​
5

 អ្នក​គាំទ្រ​និង​សកម្មជន​សិទ្ធិ​មនុស្ស​បាន​មក​ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា​ ដើម្បី​ប្រឆាំង​នឹង​ការអនុម័ត​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សមាគម​និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​មុខ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ទី​៣០​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)​

អ្នក​គាំទ្រ​និង​សកម្មជន​សិទ្ធិ​មនុស្ស​បាន​មក​ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា​ ដើម្បី​ប្រឆាំង​នឹង​ការអនុម័ត​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សមាគម​និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​មុខ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ទី​៣០​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)​
6

អ្នក​គាំទ្រ​និង​សកម្មជន​សិទ្ធិ​មនុស្ស​បាន​មក​ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា​ ដើម្បី​ប្រឆាំង​នឹង​ការអនុម័ត​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សមាគម​និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​មុខ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ទី​៣០​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)​

XS
SM
MD
LG