ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព​៖ កង្វះអាហារ​និង​ទឹក​ធ្វើ​ឲ្យ​សត្វ​ស្លាប់​នៅ​អេត្យូពី

អ្នកសារព័ត៌មាន VOA លោក Girmay Gebru បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុក Harsis ក្នុងក្រុង Mile នៅក្នុងតំបន់ Afar នៃប្រទេសអេត្យូពី។ លោកបានថតរូបសត្វពាហនៈនិងពពែដែលបានស្លាប់នៅតំបន់នោះ។ លោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថា សត្វដែលនៅមានជីវិតរស់នៅឡើយមានសភាពទ្រុឌទ្រមដោយសារតែខ្វះអាហារនិងទឹក។
ផ្សេង​ទៀត

អ្នកស្រុក​ Afar នៃប្រទេស​អេត្យូពី។
1

អ្នកស្រុក​ Afar នៃប្រទេស​អេត្យូពី។

សត្វពាហនៈ​និង​ពពែ​ដែល​ស្លាប់​ដោយ​សារ​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត។
2

សត្វពាហនៈ​និង​ពពែ​ដែល​ស្លាប់​ដោយ​សារ​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត។

សត្វពាហនៈ​និង​ពពែ​ដែល​ស្លាប់​ដោយ​សារ​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត។
3

សត្វពាហនៈ​និង​ពពែ​ដែល​ស្លាប់​ដោយ​សារ​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត។

សត្វពាហនៈ​និង​ពពែ​ដែល​ស្លាប់​ដោយ​សារ​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត។
4

សត្វពាហនៈ​និង​ពពែ​ដែល​ស្លាប់​ដោយ​សារ​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត។

សត្វពាហនៈ​និង​ពពែ​ដែល​ស្លាប់​ដោយ​សារ​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត។
5

សត្វពាហនៈ​និង​ពពែ​ដែល​ស្លាប់​ដោយ​សារ​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត។

ផែន​ទី​តំបន់​ Afar នៃ​ប្រទេស​អេត្យូពី។
6

ផែន​ទី​តំបន់​ Afar នៃ​ប្រទេស​អេត្យូពី។

XS
SM
MD
LG