ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ អ្នក​សារព័ត៌មាន​អាមេរិក​ម្នាក់​រំឭក​អតីតកាល​នៃ​ជនភៀស​ខ្លួន​ខ្មែរ​នៅ​ជំរុំព្រំដែន​ខ្មែរថៃ

លោក Greg Barron អតីត​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ និង​ផលិតករ​វិទ្យុ​ដ៏​វ័យ​ក្មេង​ម្នាក់​នៃ​ស្ថានីយ៍​វិទ្យុជាតិ Minnesota Public Radio បាន​ឆ្លងកាត់​បទពិសោធន៍​មួយ ដែល​លោក​មិន​អាច​បំភ្លេច​បាន​នៅ​ជំរុំ​ជនភៀស​ខ្លួន​ខ្មែរ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ កាលពី​ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ លោក Barron បាន​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​កាន់​ព្រំដែន​ប្រទេស​ថៃ និង​កម្ពុជា ដើម្បី​រាយការណ៍​អំពី​ស្ថានភាព​ដ៏លំបាករបស់​ជន​ភៀសខ្លួន​ខ្មែរ​នៅ​ទីនោះ ហើយ​បាន​ផលិត​កម្មវិធីវិទ្យុមួយ​ឈ្មោះ “Trampled Grass” ស្តីអំពី​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ខ្មែរ និង​អំពី​របប​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​ខ្មែរ​ក្រហម ឲ្យ​ស្ថានីយ៍វិទ្យុ Minnesota Public Radio។ បើ​ទោះបីជា​ជិត​៤០ឆ្នាំ​បាន​កន្លង​ផុត​ទៅ​ក្តី លោក Barron បាន​ចាប់ផ្តើម​កកាយ​អតីតកាល​នេះ​ឡើង​វិញ ដោយបាន​ផលិត​ជា​កម្រង​ឯកសារ​ផ្សាយ​តាម​វិទ្យុ​មួយ​ឈ្មោះ “Follow the Moon” ក្រោយពីពេលដែលលោកបានជួប និង​សម្ភាសន៍​អ្នក​រស់រាន​មាន​ជីវិត​បីនាក់ពី​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍​ខ្មែរ​ក្រហមនៅរដ្ឋ Minnesota ដែល​បាន​រត់ភៀស​ខ្លួន​មក​រស់នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក។ កម្រង​ឯកសារ​ផ្សាយ​តាម​វិទ្យុ Follow the Moon នឹង​ចាក់​ផ្សាយ​តាម​វិទ្យុ Minnesota Public Radio និង American Public Media នៅ​ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសាខាងមុខនេះ ហើយ​នឹង​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​តាម​គេហទំព័ររបស់​លោក Barron ដែល​មានអស័យដ្ឋាន (www.sounddawg.net)៕
ផ្សេង​ទៀត

គ្រួសារ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ខ្មែរ​មួយ​ជ្រក​នៅ​ក្រោម​តង់ នៅ​ជំរុំមួយ​កន្លែង​នៅ​ខេត្តសាកែវ ប្រទេស​ថៃ កាលពី​ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)
1

គ្រួសារ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ខ្មែរ​មួយ​ជ្រក​នៅ​ក្រោម​តង់ នៅ​ជំរុំមួយ​កន្លែង​នៅ​ខេត្តសាកែវ ប្រទេស​ថៃ កាលពី​ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)

រថយន្ត​ដឹក​ស្បៀង​អាហារ​មួយ​បាន​មក​ដល់​ជំរុំជនភៀស​ខ្លួន​ខ្មែរ​មួយ​កន្លែង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ កាលពី​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)
2

រថយន្ត​ដឹក​ស្បៀង​អាហារ​មួយ​បាន​មក​ដល់​ជំរុំជនភៀស​ខ្លួន​ខ្មែរ​មួយ​កន្លែង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ កាលពី​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)

លោក Greg Barron អ្នក​យក​សារព័ត៌មាន​វ័យ​ក្មេង​ម្នាក់ កំពុង​ធ្វើ​សេចក្តី​រាយការណ៍​នៅ​ជំរុំម៉ាក់ម៉ុន (Mak Mun) កាលពី​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)
3

លោក Greg Barron អ្នក​យក​សារព័ត៌មាន​វ័យ​ក្មេង​ម្នាក់ កំពុង​ធ្វើ​សេចក្តី​រាយការណ៍​នៅ​ជំរុំម៉ាក់ម៉ុន (Mak Mun) កាលពី​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)

អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្ត​ជួយ​សង្គ្រោះ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​កំពុង​ពិនិត្យ​សុខភាព​ទារក​ដ៏​ស្គមស្គាំង​ នៅ​ជំរុំ​ណុង សាម៉ែត (Nong Samet) នៅ​ប្រទេស​ថៃ កាលពី​ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)
4

អ្នក​ស្ម័គ្រចិត្ត​ជួយ​សង្គ្រោះ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​កំពុង​ពិនិត្យ​សុខភាព​ទារក​ដ៏​ស្គមស្គាំង​ នៅ​ជំរុំ​ណុង សាម៉ែត (Nong Samet) នៅ​ប្រទេស​ថៃ កាលពី​ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)

ជន​ភៀសខ្លួន​ខ្មែរ​នៅ​ជំរុំសាកែវ ប្រទេស​ថៃ កាលពីខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)
5

ជន​ភៀសខ្លួន​ខ្មែរ​នៅ​ជំរុំសាកែវ ប្រទេស​ថៃ កាលពីខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)

ទាហាន​ក្រុម​បះបោរ​ខ្មែរសេរី នៅ​ជំរុំខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា កាលពី​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)
6

ទាហាន​ក្រុម​បះបោរ​ខ្មែរសេរី នៅ​ជំរុំខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា កាលពី​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)

មេដឹកនាំ​ក្រុម​បះបោរ​ខ្មែរសេរី នៅ​ជំរុំខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា កាលពី​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)
7

មេដឹកនាំ​ក្រុម​បះបោរ​ខ្មែរសេរី នៅ​ជំរុំខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា កាលពី​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)

មេដឹកនាំ​ក្រុម​បះបោរ​ខ្មែរសេរី នៅ​ជំរុំខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា កាលពី​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)
8

មេដឹកនាំ​ក្រុម​បះបោរ​ខ្មែរសេរី នៅ​ជំរុំខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា កាលពី​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)

មេដឹកនាំ​ក្រុម​បះបោរ​ខ្មែរសេរី នៅ​ជំរុំខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា កាលពី​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)
9

មេដឹកនាំ​ក្រុម​បះបោរ​ខ្មែរសេរី នៅ​ជំរុំខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា កាលពី​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)

លោក Greg Barron ចុះ​យក​ព័ត៌មាន​នៅ​ជំរុំជន​ភៀស​ខ្លួន​ខ្មែរ​នៅ​ខេត្ត​សាកែវ ប្រទេស​ថៃ កាលពី​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)
10

លោក Greg Barron ចុះ​យក​ព័ត៌មាន​នៅ​ជំរុំជន​ភៀស​ខ្លួន​ខ្មែរ​នៅ​ខេត្ត​សាកែវ ប្រទេស​ថៃ កាលពី​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)

លោក Greg Barron ផ្តល់​ឈាម​នៅ​ជំរុំជនភៀស​ខ្លួន​ខ្មែរ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ កាលពី​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)
11

លោក Greg Barron ផ្តល់​ឈាម​នៅ​ជំរុំជនភៀស​ខ្លួន​ខ្មែរ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ កាលពី​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)

លោក Greg Barron ថត​រូប​នៅ​តំបន់​ព្រំដែន​កម្ពុជា​ខ្មែរ និង​ថៃ កាលពី​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)
12

លោក Greg Barron ថត​រូប​នៅ​តំបន់​ព្រំដែន​កម្ពុជា​ខ្មែរ និង​ថៃ កាលពី​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)

លោក Greg Barron និង​ក្រុមការងារ​នៃ​វិទ្យុ Minnesota Public Radio គឺ​លោក Craig និង​លោក Mike និង​អ្នក​នាំ​ភ្ញៀវ​ខ្មែរ​ម្នាក់​នៅ​ជំរុំជន​ភៀស​ខ្លួន​ខ្មែរ នៅ​ប្រទេស​ថៃ កាលពី​ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)
13

លោក Greg Barron និង​ក្រុមការងារ​នៃ​វិទ្យុ Minnesota Public Radio គឺ​លោក Craig និង​លោក Mike និង​អ្នក​នាំ​ភ្ញៀវ​ខ្មែរ​ម្នាក់​នៅ​ជំរុំជន​ភៀស​ខ្លួន​ខ្មែរ នៅ​ប្រទេស​ថៃ កាលពី​ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ Greg Barron)

XS
SM
MD
LG