ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព​៖ ភូមិ​​ដាច់​ស្រយាល​នៅ​មណ្ឌល​គិរី

នេះ​ជា​ទិដ្ឋ​ភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ដាច់​ស្រយាល​មួយ​ក្នុង​ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្បែរ​តំបន់​ព្រៃ​ការពារ។​
ផ្លូវថ្មីដែលនឹងមានប្រវែងប្រមាណជាង​៦៧​គីឡូម៉ែត្រ​ ភ្ជាប់​ទៅ​ខេត្ត​ដាឡាត់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម ​និង​ខេត្ត​មណ្ឌលគីរី​ នឹងកាត់តាមដីព្រៃសហគមន៍របស់ជនជាតិដើមភាគតិច​របស់​ពួក​គេ។
ផ្សេង​ទៀត

កុមារ​ជន​ជាតិ​ព្នង​នៅ​ភូមិ​​ភូមិ​ក្រង់​តេះ​​ ជា​ភូមិ​ដាច់​ស្រយាល​មួយ​ក្នុង​ស្រុក​ពេជ្រាដា​ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្បែរ​តំបន់​ព្រៃ​ការពារ​​ ខេត្តមណ្ឌល​គិរី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។
1

កុមារ​ជន​ជាតិ​ព្នង​នៅ​ភូមិ​​ភូមិ​ក្រង់​តេះ​​ ជា​ភូមិ​ដាច់​ស្រយាល​មួយ​ក្នុង​ស្រុក​ពេជ្រាដា​ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្បែរ​តំបន់​ព្រៃ​ការពារ​​ ខេត្តមណ្ឌល​គិរី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។

ម៉ូតូ​ដែល​ជា​មធ្យោបាយ​សម្រាប់​ធ្វើ​ដំណើរ​របស់​ប្រជាជន​ក្នុង​ភូមិ​ក្រង់​តេះ​ ត្រូវ​បាន​ចត​នៅ​ផ្អែក​សសរ​ផ្ទះ​ ក្នុង​ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី​។​
2

ម៉ូតូ​ដែល​ជា​មធ្យោបាយ​សម្រាប់​ធ្វើ​ដំណើរ​របស់​ប្រជាជន​ក្នុង​ភូមិ​ក្រង់​តេះ​ ត្រូវ​បាន​ចត​នៅ​ផ្អែក​សសរ​ផ្ទះ​ ក្នុង​ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី​។​

 ក្មេង​ស្រី​សិស្ស​សាលា​២​នាក់​ ឈរ​នៅ​មុខ​ថ្នាក់​ក្នុង​សាលា​បឋម​សិក្សា​មួយ​ ក្នុង​ស្រុក​ពេជ្រាដា ខេត្តមណ្ឌល​គិរី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។ 
3

 ក្មេង​ស្រី​សិស្ស​សាលា​២​នាក់​ ឈរ​នៅ​មុខ​ថ្នាក់​ក្នុង​សាលា​បឋម​សិក្សា​មួយ​ ក្នុង​ស្រុក​ពេជ្រាដា ខេត្តមណ្ឌល​គិរី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។ 

សាលា​បឋម​សិក្សា​ដាច់​ស្រយាល​មួយ​ក្នុង​ស្រុក​ពេជ្រាដា​ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្បែរ​តំបន់​ព្រៃ​ការពារ​​ ខេត្តមណ្ឌល​គិរី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។
4

សាលា​បឋម​សិក្សា​ដាច់​ស្រយាល​មួយ​ក្នុង​ស្រុក​ពេជ្រាដា​ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្បែរ​តំបន់​ព្រៃ​ការពារ​​ ខេត្តមណ្ឌល​គិរី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។

ផ្លូវ​មួយ​ទៅ​កាន់​ក្នុង​ស្រុក​ពេជ្រាដា និង​ស្រុក​កោះ​ញែក​​ ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។
5

ផ្លូវ​មួយ​ទៅ​កាន់​ក្នុង​ស្រុក​ពេជ្រាដា និង​ស្រុក​កោះ​ញែក​​ ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។

កុមារ​ជន​ជាតិ​ព្នង​នៅ​ភូមិ​​ភូមិ​ក្រង់​តេះ​​ ជា​ភូមិ​ដាច់​ស្រយាល​មួយ​ក្នុង​ស្រុក​ពេជ្រាដា​ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្បែរ​តំបន់​ព្រៃ​ការពារ​​ ខេត្តមណ្ឌល​គិរី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។
6

កុមារ​ជន​ជាតិ​ព្នង​នៅ​ភូមិ​​ភូមិ​ក្រង់​តេះ​​ ជា​ភូមិ​ដាច់​ស្រយាល​មួយ​ក្នុង​ស្រុក​ពេជ្រាដា​ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្បែរ​តំបន់​ព្រៃ​ការពារ​​ ខេត្តមណ្ឌល​គិរី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។

ផ្ទះ​នៅ​ភូមិ​នៅ​ភូមិ​​ភូមិ​ក្រង់​តេះ​​ ជា​ភូមិ​ដាច់​ស្រយាល​មួយ​​ក្នុង​ស្រុក​ពេជ្រាដា​ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្បែរ​តំបន់​ព្រៃ​ការពារ​​ ខេត្តមណ្ឌល​គិរី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។​ 
7

ផ្ទះ​នៅ​ភូមិ​នៅ​ភូមិ​​ភូមិ​ក្រង់​តេះ​​ ជា​ភូមិ​ដាច់​ស្រយាល​មួយ​​ក្នុង​ស្រុក​ពេជ្រាដា​ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្បែរ​តំបន់​ព្រៃ​ការពារ​​ ខេត្តមណ្ឌល​គិរី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។​ 

ស្រ្តី​ម្នាក់​កំពុង​ចាក់​សណ្តែក​ដី​ទៅ​ក្នុង​តៅ​របស់​គាត់​ ក្នុង​ភូមិ​មួយ​ ក្នុង​ស្រុក​ពេជ្រាដា​ ​ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី ​ថ្ងៃ​ទី១០​ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។ 
8

ស្រ្តី​ម្នាក់​កំពុង​ចាក់​សណ្តែក​ដី​ទៅ​ក្នុង​តៅ​របស់​គាត់​ ក្នុង​ភូមិ​មួយ​ ក្នុង​ស្រុក​ពេជ្រាដា​ ​ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី ​ថ្ងៃ​ទី១០​ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។ 

បុរស​ម្នាក់​ជិះ​ម៉ូតូ​លើ​ផ្លូវ​ដី​ក្រហម​មួយ​ ក្នុង​ស្រុក​ពេជ្រាដា​ ក្នុង​ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី ​ថ្ងៃ​ទី១០​ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។  
9

បុរស​ម្នាក់​ជិះ​ម៉ូតូ​លើ​ផ្លូវ​ដី​ក្រហម​មួយ​ ក្នុង​ស្រុក​ពេជ្រាដា​ ក្នុង​ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី ​ថ្ងៃ​ទី១០​ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។  

XS
SM
MD
LG