ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

អង្គការពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រ សហការជាមួយរដ្ឋាភិបាល


ដើម្បីស្តាប់ព័ត៌មាននេះ

អ្នកតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ៗនៅកម្ពុជា
បានពិភាក្សាគ្នាអំពីយុទ្ធសាស្ត្របង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាល
អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស។

លោក ជន សក្តា រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ៖

លោកប្រេសិតពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិ Surya Prasad Subediនៅថ្ងៃ
ពុធនេះ បានលើកទឹកចិត្តដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស និង លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
សំខាន់ៗចំនួន៤ ឱ្យបង្កើតយន្តការសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាល សំដៅ
ដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា។

លោក Surya Prasad Subedi អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិ
មនុស្សនៅកម្ពុជា បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិ
ប្រជាធិបតេយ្យធំចំនួន៤នៅព្រឹកម៉ិញនេះគឺអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Licadhoសមា-
គមសិទ្ធិមនុស្សAdhoc មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងវិទ្យាស្ថានខ្មែរដើម្បី
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។

លោក អ៊ូ វីរៈ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
យើងបានពិភាក្សាគ្នាពីលទ្ធផលនៃជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន
និងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធានាឱ្យបាននូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស។

"យើងជជែកគ្នាអំពីយន្តការនៃការជំរុញឱ្យមានការនិយាយគ្នារវាងអង្គការសង្គម
ស៊ីវិល និងរដ្ឋាភិបាល ច្រើននៅព្រឹកម៉ិញនេះ ពីព្រោះវាជាគន្លឹះមួយដ៏សំខាន់
ដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញនូវឆន្ទៈគាំទ្រ"។

រដ្ឋាភិបាល និង អង្គការសិទ្ធិមនុស្សតែងតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិ
មនុស្ស ដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអំពីការរំលោភ
សិទ្ធិមនុស្ស ដូចជាការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំ ការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកតវ៉ា ការ
គម្រាមកំហែង និង បំភិតបំភ័យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ព្រមទាំងការរំលោភ
សិទ្ធិដទៃជាច្រើនទៀត។

ក្នុងជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែននិងលោកSurya Prasad Subedi
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកSuryaចង់ឱ្យអ្នកតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលងាយស្រួល
សន្ទនាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអំពីករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុន សែនបានគាំទ្រសំណើនេះ។

លោកអ៊ូ វីរៈបានបញ្ជាក់ថា យន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះមានសារៈសំខាន់
ខ្លាំងណាស់ សម្រាប់ជំរុញការលើកកម្ពស់ និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស និង ការ
កាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាល និង អង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពីស្ថានភាព
សិទិ្ធមនុស្ស។

"ខ្ញុំគាំទ្រំខ្លាំងណាស់ចំពោះការលើកឡើងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការ
សង្គមស៊ីវិល និងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការងារបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះ។ ប៉ុន្តែយើងត្រូវ
និយាយគ្នាឱ្យលម្អិតនៃយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះ"។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះ បានទាមទារដល់បេសក
ជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ឱ្យបង្កើតយន្តការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាមួយ
រវាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិ
លើករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ដើម្បីជៀសវាងការធ្វើរបាយការណ៍លំអៀងអំពី
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា។

ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី២នេះ លោកSurya Prasad Subediបានផ្តោត
ទៅលើការលើកស្ទុយ និងការពារសិទ្ធិនានា ដើម្បីធានាអោយមានប្រព័ន្ធត្រួត
ពិនិត្យតុល្យភាពអំណាចនីតិប្រតិបត្តិ និងការអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យ។

ពីទីក្រុងភ្នំពេញ ខ្ញុំ ជន សក្តា VOAសម្លេងស.រ.អា៕

XS
SM
MD
LG