ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

កម្រងរូបភាព៖ «ការចូល​រួម​របស់​ស្រ្តី​ក្នុង​សង្គម​កម្ពុជា»

ការ​ចូល​រួម​របស់​ស្រ្តី​ក្នុង​សង្គម​ គ្រប់​វិស័យ​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​សង្គម​គឺ​ជា​កត្តា​មួយ​ចាំ​បាច់។ ជារៀង​រាល់​ថ្ងៃ​មាន​ស្រ្តី​ជាច្រើន​បានចួល​រួម​ធ្វើ​ការ​ផ្សេងៗ​ជាមួយ​បុរស​យ៉ាង​ស្ងៀមស្ងាត់។ ដើម្បី​អបអរសាទរ​ទិវា​នារី​អន្តរជាតិ ០៨ មីនា VOA បាន​ជួប​សម្ភាស​និង​ចងក្រង​ជារូប​ភាព​ស្រ្តី​មួយ​ចំនួន​ដែល​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​កម្រង​រួប​ភាព​ស្រ្តី​ក្នុង​វិស័យ​មួយ​ចំនួន។

XS
SM
MD
LG