ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ ភីត និង​អ្នកនាង​អាស្ហ្លី បាន​ជួប​គូស្នេហ៍​ដ៏​សមប្រកប។ អ្នកនាង​អាណា (Anna) ថា អ្នកនាង​មាន​សង្សារ​ថ្មី តែ​ភីត និង​អ្នកនាង​អាស្ហ្លី មិន​ជឿ​អ្នកនាង​អាណាទេ។ តើ វា​ជា​ការពិត​ទេ? Pete and Ashley have found perfect partners. Anna says she has a new boyfriend but Pete and Ashley don't believe her. Is he real or not?

XS
SM
MD
LG