ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

កម្រិតទី២ មេរៀនទី ៩៖ សត្វ​ចិញ្ចឹម​ក៏​ជា​សមាជិក​គ្រួសារ​ដែរ!


ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ Anna goes to the D.C. State Fair and wins first place in a pet contest even though she doesn’t have a pet. Or does she? អ្នកនាង​អាណា (Anna) បាន​ទៅ​ពិធី​បុណ្យ D.C. State Fair ហើយ​បាន​ឈ្នះ​លេខ១ នៅ​ក្នុង​ការប្រកួត​សត្វចិញ្ចឹម​ថ្វីបើ អ្នកនាង​គ្មាន​សត្វចិញ្ចឹម​ក៏ដោយ ឬ​មួយ​ក៏ ការពិត​អ្នកនាង​មាន​សត្វ​ចិញ្ចឹម?

XS
SM
MD
LG