ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រិតទី២ មេរៀនទី ៨៖ សាច់អាំង(BBQ) ឆ្ងាញ់​ជាង​គេ


សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ Anna goes to a barbecue battle in Washington, D.C. She learns that there are secret ingredients in the sauces. And people are VERY loyal to their favorite kind of barbecue. អ្នកនាង​អាណា (Anna) ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ឲ្យ​ទៅ​យក​ព័ត៌មាន​អំពី​ការប្រកួត​ប្រជែង​អាំង​សាច់​មួយ​នៅក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន។ អ្នកនាងបានដឹងថា មាន​គ្រឿង​សម្ងាត់​នៅក្នុង​ទឹកជ្រលក់។ ហើយ​មនុស្សម្នា​ចូលចិត្ត​ប្រភេទ​សាច់អាំង​របស់​ខ្លួន​យ៉ាងជាក់លាក់៕

ទស្សនៈ​របស់​អ្នក

បង្ហាញ​មតិ

XS
SM
MD
LG