ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ Ms. Weaver asks Anna to team up with a person who is different from her. Who will she find? អ្នកស្រី Weaver ស្នើ​ឲ្យ​នាង​អាណា (Anna) ចូល​ក្រុម​ជាមួយ​អ្នក​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ខុស​ពី​នាង។ តើ​​នាង​​រក​បាន​អ្នកណា?

XS
SM
MD
LG