ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ ​ទិដ្ឋភាព​​ថ្ងៃចុងក្រោយនៃការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ឃុំសង្កាត់​

អ្នក​គាំទ្រ​រាប់ម៉ឺន​នាក់​របស់​គណបក្ស​នយោបាយ​ធំៗ​ពីរ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​គឺ​គណបក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​ និង​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​ បាន​ចេញ​ហែ​ក្បួន​ឃោសនា​គណបក្ស​តាម​ដងផ្លូវ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ និង​បង្ហាញ​ការ​គាំទ្រ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​នៃ​យុទ្ធនា​ការឃោសនា​បោះឆ្នោត​ឃុំ​សង្កាត់​នៅថ្ងៃ​សុក្រ​ ទី២ ខែមិថុនា មុន​ថ្ងៃបោះឆ្នោត​ឈាន​មក​ដល់​នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧៕
ផ្សេង​ទៀត

ក្រុមអ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ដែល​ខ្មែរ អុីស្លាម នៅក្នុង​ការដង្ហែក្បួន​ឃោសនា​ថ្ងៃ​​ចុងក្រោយ​​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
1

ក្រុមអ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ដែល​ខ្មែរ អុីស្លាម នៅក្នុង​ការដង្ហែក្បួន​ឃោសនា​ថ្ងៃ​​ចុងក្រោយ​​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

អ្នកគាំទ្រចេញមកស្វាគមន៍ក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ។ (អូន ឆេងប៉រ/VOA)
2

អ្នកគាំទ្រចេញមកស្វាគមន៍ក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ។ (អូន ឆេងប៉រ/VOA)

លោក កឹម សុខា​ ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​នៅក្នុង​ការដង្ហែក្បួន​ឃោសនា​ថ្ងៃ​​ចុងក្រោយ​​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
3

លោក កឹម សុខា​ ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​នៅក្នុង​ការដង្ហែក្បួន​ឃោសនា​ថ្ងៃ​​ចុងក្រោយ​​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ នៅក្នុង​ការដង្ហែក្បួន​ឃោសនា​ថ្ងៃ​​ចុងក្រោយ​​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
4

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ នៅក្នុង​ការដង្ហែក្បួន​ឃោសនា​ថ្ងៃ​​ចុងក្រោយ​​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ទិដ្ឋភាព​ការដង្ហែក្បួន​ឃោសនា​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
5

ទិដ្ឋភាព​ការដង្ហែក្បួន​ឃោសនា​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ក្រុមអ្នកគាំទ្រ ​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​កាន់​រូបថត​លោក សម រង្សុី​ នៅក្នុង​ការដង្ហែក្បួន​ឃោសនា​ថ្ងៃ​​ចុងក្រោយ​​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
6

ក្រុមអ្នកគាំទ្រ ​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​កាន់​រូបថត​លោក សម រង្សុី​ នៅក្នុង​ការដង្ហែក្បួន​ឃោសនា​ថ្ងៃ​​ចុងក្រោយ​​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

លោក កឹម សុខា​ ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​នៅក្នុង​ការដង្ហែក្បួន​ឃោសនា​ថ្ងៃ​​ចុងក្រោយ​​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
7

លោក កឹម សុខា​ ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​នៅក្នុង​ការដង្ហែក្បួន​ឃោសនា​ថ្ងៃ​​ចុងក្រោយ​​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ក្រុមអ្នកគាំទ្រ​ គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ នៅក្នុង​ការដង្ហែក្បួន​ឃោសនា​ថ្ងៃ​​ចុងក្រោយ​​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
8

ក្រុមអ្នកគាំទ្រ​ គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ នៅក្នុង​ការដង្ហែក្បួន​ឃោសនា​ថ្ងៃ​​ចុងក្រោយ​​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២ ​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ទិដ្ឋភាព​ការដង្ហែក្បួន​ឃោសនា​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
9

ទិដ្ឋភាព​ការដង្ហែក្បួន​ឃោសនា​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

អ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមូលផ្ដុំគ្នា នៅត្រើយខាងកើតភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ២០១៧។ (អូន ឆេងប៉រ/VOA)
10

អ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមូលផ្ដុំគ្នា នៅត្រើយខាងកើតភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ២០១៧។ (អូន ឆេងប៉រ/VOA)

XS
SM
MD
LG