ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ ​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភព​លោក​នៅ​ភ្នំពេញ​បាន​បញ្ចប់

វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ស្តីពីអាស៊ានឆ្នាំ២០១៧​ (World Economic Forum on ASEAN 2017) ដែល​កម្ពុជា​ធ្វើជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ក្នុង​រយៈពេល​បីថ្ងៃ បាន​បញ្ចប់​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃសុក្រ ទី១២ ​ខែ​ឧសភា​នេះ ដោយ​មាន​ការ​អោប​លា​គ្នា​រវាង​មេដឹកនាំ​អាស៊ាន​មួយ​ចំនួន ដូចជា​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​វៀតណាម Nguyen Xuan Phuc និង​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​លោក ហ៊ុន សែន។ វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នេះ ផ្តោត​សំខាន់​លើ​ប្រធានបទ​ស្តីពី​«យុវជន​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​ការរីក​ចម្រើន» ដែល​អ្នក​ជំនាញ​ជា​ច្រើន​នាក់ រួម​ទាំង​អ្នក​វិនិយោគទុន និង​អ្នក​ជំនាញ​កម្ពុជា​មួយ​ចំនួន ​បាន​ផ្តោត​ការ​យកចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​ការ​រីកចម្រើន​នៃ​ឧស្សាហកម្ម​ឌីជីថល និង​ការ​វិនិយោគ​ទុន​លើ​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​នៅ​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ បន្ថែម​លើ​នេះ ក៏​មាន​ការ​ពិភាក្សា​អំពី​សេរីភាព​នៃ​ការ​បញ្ចេញ​មតិរបស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជាង​៦២៥លាននាក់ នៃ​ប្រទេស​ទាំង១០​ដែល​ជា​សមាជិក​នៃ​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ដំណើរការ​នៃ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និង​ការគោរព​សិទ្ធិមនុស្ស​៕
ផ្សេង​ទៀត

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន​ និង​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រទេស​វៀតណាម​ លោក​ Nguyen Xuan Phuc នៅ​ក្នុង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភព​លោក​អំពី​អាស៊ាន​ នៅរាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​​ ថ្ងៃទី​១២ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧​។​ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
1

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន​ និង​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រទេស​វៀតណាម​ លោក​ Nguyen Xuan Phuc នៅ​ក្នុង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភព​លោក​អំពី​អាស៊ាន​ នៅរាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​​ ថ្ងៃទី​១២ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧​។​ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន សែន​ នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រទេស​វៀតណាម​ លោក​ Nguyen Xuan Phuc លោក គិត ម៉េង​ និង​គណៈប្រតិភូ​ដទៃ​ទៀត​ ចូលរួម​ពិភាក្សា​ក្នុង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
2

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន សែន​ នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រទេស​វៀតណាម​ លោក​ Nguyen Xuan Phuc លោក គិត ម៉េង​ និង​គណៈប្រតិភូ​ដទៃ​ទៀត​ ចូលរួម​ពិភាក្សា​ក្នុង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន​ និង​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រទេស​វៀតណាម​ លោក​ Nguyen Xuan Phuc នៅ​ក្នុង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភព​លោក​អំពី​អាស៊ាន​ នៅរាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​​ ថ្ងៃទី​១២ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧​។​ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
3

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន​ និង​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រទេស​វៀតណាម​ លោក​ Nguyen Xuan Phuc នៅ​ក្នុង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភព​លោក​អំពី​អាស៊ាន​ នៅរាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​​ ថ្ងៃទី​១២ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧​។​ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រទេស​វៀតណាម​ លោក​ Nguyen Xuan Phuc ចូលរួម​ក្នុង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភព​លោក​អំពី​អាស៊ាន​ នៅរាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​​ ថ្ងៃទី​១២ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧​។​ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
4

នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រទេស​វៀតណាម​ លោក​ Nguyen Xuan Phuc ចូលរួម​ក្នុង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភព​លោក​អំពី​អាស៊ាន​ នៅរាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​​ ថ្ងៃទី​១២ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧​។​ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

លោក អ៊ិន ចាន់នី​ អគ្គនាយក​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា​ ចូលរួម​ពិភាក្សា​ក្នុង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
5

លោក អ៊ិន ចាន់នី​ អគ្គនាយក​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា​ ចូលរួម​ពិភាក្សា​ក្នុង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

ស៊ុន ចាន់ថុល​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សារធារណការ​ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​ ចូលរួម​ពិភាក្សា​ក្នុង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)
6

ស៊ុន ចាន់ថុល​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សារធារណការ​ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​ ចូលរួម​ពិភាក្សា​ក្នុង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/VOA)

លោក កៅ កឹមហួន​ រដ្ឋមន្ត្រី​អមប្រតិភូ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ចូលរួម​ពិភាក្សា​ក្នុង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
7

លោក កៅ កឹមហួន​ រដ្ឋមន្ត្រី​អមប្រតិភូ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ចូលរួម​ពិភាក្សា​ក្នុង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

លោក សុខ ស៊ីផាណា​ ទីប្រឹក្សា​ជាន់ខ្ពស់​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ ចូលរួម​ពិភាក្សា​ក្នុង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)
8

លោក សុខ ស៊ីផាណា​ ទីប្រឹក្សា​ជាន់ខ្ពស់​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ ចូលរួម​ពិភាក្សា​ក្នុង​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ខាន់ សុគុំមនោ/VOA)

XS
SM
MD
LG