ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

មេរៀនទី៤១៖ ការធ្វើការ​ជាក្រុម​បាន​លទ្ធផល​ល្អ គឺ​ធ្វើការ​ជាមួយ​ក្រុម​មួយ


ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ Anna meets with her boss, Ms. Weaver, for her yearly review. Ms. Weaver wants Anna to have higher numbers for the audience of her show. How will Anna make her audience numbers go up? នាង​អាណា (Anna) បាន​ជួប​ជាមួយ​ប្រធាន​របស់​នាង គឺ​អ្នកស្រី Weaver សម្រាប់​ការវាយ​តម្លៃ​ការងារ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ។ អ្នកស្រី Weaver ចង់​ឲ្យ​អាណា បាន​ទទួល​ចំនួន​ទស្សនិកជន​ឲ្យ​បាន​សម្រាប់​កម្មវិធី​របស់​នាង។ តើ Anna នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​យ៉ាងណា​ដើម្បី​ឲ្យ​ចំនួន​ទស្សនិកជន​មើល​កម្មវិធី​របស់​នាង​កើន​ឡើង?

XS
SM
MD
LG