ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ Anna's New Year’s Resolution is to try something new. She auditions for a play. Will she get the part? ការប្តេជ្ញាចិត្ត​របស់​អាណា (Anna) សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី គឺ​ព្យាយាម​ធ្វើ​អ្វី​ថ្មី។ នាង​បាន​ធ្វើការ​សាកល្បង​សម្តែង​សម្រាប់​ល្ខោន​មួយ។ តើ នាង​នឹង​ជាប់​ទេ?

XS
SM
MD
LG