ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

មេរៀនទី៣៥៖ តោះ នាំ​គ្នា​ចម្អិន​អាហារ​ពេល​ល្ងាច!


សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ In this lesson, Anna and Marsha are planning a dinner party. But Anna comes home from the store with some unusual foods for dinner. នៅ​ក្នុង​មេរៀន​នេះ នាង​អាណា (Anna) និងMarsha មាន​គម្រោង​ជប់លៀង​អាហារ​ពេល​ល្ងាច។ ក៏ប៉ុន្តែ Anna ចេញ​ពី​ហាង​លក់ម្ហូប​មក​ផ្ទះ​វិញ​ដោយ​មាន​ម្ហូប​ខុស​ពី​ប្រក្រតី​សម្រាប់​អាហារ​ពេល​ល្ងាច៕

XS
SM
MD
LG