ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

មេរៀនទី៣៤៖ តើ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ធ្វើ​យ៉ាងម៉េច?


សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ In this lesson, Anna wants to go to a Halloween party. But she needs a costume. Will her friend Genie help her find the right one? នៅ​ក្នុង​មេរៀន​នេះ នាង​អាណា (Anna) ចង់​ទៅ​ជប់លៀង Halloween មួយ។ តែ​នាង​ត្រូវការ​សម្លៀក​បំពាក់​ពិសេស។ តើ​នាង​ជីនី (Ginie) មិត្ត​របស់​នាង អាច​ជួយ​រក​សម្លៀកបំពាក់​ដ៏​សាកសម សម្រាប់ Anna ដែរ​ឬ​ទេ?

XS
SM
MD
LG