ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ Anna learns about a new game, "Catch Americana." She walks around the memorials to U.S. Presidents and learns fun facts by playing the game. នាង អាណា (Anna) បាន​ដឹង​អំពី​ល្បែង​ថ្មី​មួយ​ឈ្មោះថា «Catch Americana»។ នាង​បាន​ដើរ​ជុំវិញ​ទីកន្លែង​រំឭក​អនុស្សាវរីយ៍​ប្រធានាធិបតី ហើយ​បាន​ដឹង​អំពី​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​សប្បាយ​រីករាយ​ដោយ​លេង​ល្បែង​ថ្មី​នេះ៕

XS
SM
MD
LG