ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ Anna wants to apologize to her co-workers. She learns what they do at the same time every day. អាណា (Anna) ចង់​សុំ​អភ័យទោស​ដល់​សហការី​របស់​នាង។ ក្នុង​ពេល​នោះ​ផងដែរ​ នាង បាន​ស្វែងយល់​ថា ពួកគេ​ធ្វើ​ការងារ​អ្វី​ខ្លះ៕

XS
SM
MD
LG