ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ «ទិដ្ឋភាព​ថ្ងៃបញ្ចប់​ការ​​ប្រឡងមធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​ ថ្ងៃទី២៣ សីហា ២០១៦»

ទិដ្ឋភាពបេក្ខជន​ចេញ​ពី​មណ្ឌល​ប្រឡង​នៅថ្ងៃបញ្ចប់​នៃ​កា​រប្រលងទុតិយភូមិ​ ថ្ងៃទី២៣ សីហា ២០១៦។ បេក្ខជន​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​ចំនួន​២​ថ្ងៃ​ ចាប់ពី​ថ្ងៃចន្ទ​នេះ​គឺ​មាន​ចំនួន​៩៣.៧៥២​នាក់​ ​ក្នុង​នោះ​សិស្សស្រី​មាន​ចំនួន​៤៥.២៣៧​នាក់។​ ការ​ប្រឡង​នេះ​ចែកជា១៥៧ ​មណ្ឌល​សំណេរ​ ស្មើ​នឹង​៣.៧៨១​បន្ទប់​ ទាំង​ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្រ្ត ​និង​វិទ្យាសាស្រ្ត​សង្គម។ ​នេះ​បើ​យោង​ទៅ​តាម​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​ផ្លូវការ​របស់​ក្រសួង​អប់រំ ​យុវជន​ និង​កីឡា៕

ផ្សេង​ទៀត

បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់ឌុប​ចេញពី​បន្ទប់​ប្រឡង​នៅ​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​របស់​គេ​នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​យុគន្ធ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)
1

បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់ឌុប​ចេញពី​បន្ទប់​ប្រឡង​នៅ​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​របស់​គេ​នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​យុគន្ធ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)

ឪពុក​របស់​បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់ឌុបបោយដៃ​ហៅ​កូន​គាត់​ចេញពី​បន្ទប់​ប្រឡង​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ​នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​យុគន្ធ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។​ (ឡេង ឡែន/VOA)
2

ឪពុក​របស់​បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់ឌុបបោយដៃ​ហៅ​កូន​គាត់​ចេញពី​បន្ទប់​ប្រឡង​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ​នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​យុគន្ធ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។​ (ឡេង ឡែន/VOA)

ឪពុក​របស់​បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់ឌុប ឌុបកូនស្រី​របស់ខ្លួន​​ចេញពី​មណ្ឌល​ប្រឡង​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ​នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​យុគន្ធ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។​ (ឡេង ឡែន/VOA)
3

ឪពុក​របស់​បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់ឌុប ឌុបកូនស្រី​របស់ខ្លួន​​ចេញពី​មណ្ឌល​ប្រឡង​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ​នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​យុគន្ធ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។​ (ឡេង ឡែន/VOA)

ស្រ្តី​ជា​ម្ដាយ​បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់ឌុប​រង់ចាំ​កូន​ពួកគាត់​ចេញពី​បន្ទប់​ប្រឡង​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ​នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​យុគន្ធ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)
4

ស្រ្តី​ជា​ម្ដាយ​បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់ឌុប​រង់ចាំ​កូន​ពួកគាត់​ចេញពី​បន្ទប់​ប្រឡង​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ​នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​យុគន្ធ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)

បេក្ខជនារី​ប្រឡង​បាក់ឌុប​​មើល​ខិត្តប័ណ្ណ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ព័ត៌មាន​សិក្សា​ បន្ទាប់​ពីខ្លួនន​​ចេញពី​មណ្ឌល​ប្រឡង​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ​នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​យុគន្ធ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។​ (ឡេង ឡែន/VOA)
5

បេក្ខជនារី​ប្រឡង​បាក់ឌុប​​មើល​ខិត្តប័ណ្ណ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ព័ត៌មាន​សិក្សា​ បន្ទាប់​ពីខ្លួនន​​ចេញពី​មណ្ឌល​ប្រឡង​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ​នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​យុគន្ធ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។​ (ឡេង ឡែន/VOA)

ម្ដាយ​បាំង​ឆ័ត្រ​ឲ្យ​កូនស្រី​ដែលទើប​តែ​ចេញពី​បន្ទប់​ប្រឡង​នៅ​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​​នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​យុគន្ធ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)
6

ម្ដាយ​បាំង​ឆ័ត្រ​ឲ្យ​កូនស្រី​ដែលទើប​តែ​ចេញពី​បន្ទប់​ប្រឡង​នៅ​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​​នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​យុគន្ធ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)

ស្រ្តី​ជា​ម្ដាយ​បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់ឌុប​រង់ចាំ​កូន​ពួកគេ​ចេញពី​បន្ទប់​ប្រឡង​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ​នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​យុគន្ធ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។​ (ឡេង ឡែន/VOA)
7

ស្រ្តី​ជា​ម្ដាយ​បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់ឌុប​រង់ចាំ​កូន​ពួកគេ​ចេញពី​បន្ទប់​ប្រឡង​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ​នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​យុគន្ធ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។​ (ឡេង ឡែន/VOA)

បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់ឌុប​ចេញពី​បន្ទប់​ប្រឡង​នៅ​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​របស់​គេ​នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​យុគន្ធ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។​ (ឡេង ឡែន/VOA)
8

បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់ឌុប​ចេញពី​បន្ទប់​ប្រឡង​នៅ​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​របស់​គេ​នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​យុគន្ធ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។​ (ឡេង ឡែន/VOA)

បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់ឌុប​ចេញពី​បន្ទប់​ប្រឡង​នៅ​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​របស់​គេ​នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​យុគន្ធ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)
9

បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់ឌុប​ចេញពី​បន្ទប់​ប្រឡង​នៅ​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​របស់​គេ​នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះ​យុគន្ធ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)

XS
SM
MD
LG