ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

លោកស្រី Michelle Obamaថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​បណ្តុះបណ្តាល​មួយ​របស់​កម្មវិធី​អ្នកធ្វើការ​ស្ម័គ្រចិត្ត​របស់​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិកPeace Corpsនៅសៀមរាប


ពាក្យសម្តី​ផ្ទាល់​របស់​លោកស្រី Michelle Obamaនៅ​ពេល​ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​បណ្តុះបណ្តាល​មួយ​របស់​កម្មវិធី​អ្នកធ្វើការ​ស្ម័គ្រចិត្ត​របស់​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក​ (Peace Corps) នៅ​ខេត្តសៀមរាប៕

XS
SM
MD
LG