ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

អ្នកបើកឡាន​តាក់ស៊ី​នៅ​ប៉ារីស​ប្រឆាំង​នឹង​ក្រុមហ៊ុន​ Uber

អ្នកបើក​ឡាន​តាក់​ស៊ីបាន​បិទ​ផ្លូវ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ប៉ារីស​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទដើម្បី​ប្រឆាំង​នឹង​សេវាដឹក​ជញ្ចូន​របស់​ក្រុមហ៊ុន Uber នៅ​ថ្ងៃ​តែ​មួយ​ដែល​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​បារាំង​ប្រកាស​ថា​ក្រុមហ៊ុន​ Uber ​នឹង​ក្លាយ​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ខុសច្បាប់ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​មករា​ ខណៈដែល​ច្បាប់​ថ្មី​រឹត​បន្តឹង​ការ​ជិះ​រថយន្ត​ដែល​មាន​អ្នក​បើក​បរ​ឲ្យ។
ផ្សេង​ទៀត

French motorcycle police escort striking Paris taxis which take part in a demonstration over the Paris ring road, Dec. 15, 2014.
1

French motorcycle police escort striking Paris taxis which take part in a demonstration over the Paris ring road, Dec. 15, 2014.

A striking Paris taxi displays a sign reading "Profession in danger, No to unfair competition" during a demonstration over the Paris ring road, Dec. 15, 2014.
2

A striking Paris taxi displays a sign reading "Profession in danger, No to unfair competition" during a demonstration over the Paris ring road, Dec. 15, 2014.

A striking Paris taxi displays signs reading "Uber is forbidden in Germany, Britain and India" during a demonstration over the Paris ring road, Dec. 15, 2014.
3

A striking Paris taxi displays signs reading "Uber is forbidden in Germany, Britain and India" during a demonstration over the Paris ring road, Dec. 15, 2014.

Striking Paris taxis slow traffic in a demonstration over the Paris ring road, Dec. 15, 2014.
4

Striking Paris taxis slow traffic in a demonstration over the Paris ring road, Dec. 15, 2014.

French motorcycle police escort striking Paris taxis which take part in a demonstration over the Paris ring road, Dec. 15, 2014.
5

French motorcycle police escort striking Paris taxis which take part in a demonstration over the Paris ring road, Dec. 15, 2014.

XS
SM
MD
LG