ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

បាតុកម្ម​គាំទ្រ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ហុងកុង​ ៣០ កញ្ញា

ការ​ប្រឈម​មុខ​ដាក់​គ្នា​រវាងរដ្ឋាភិបាល​ចិន​និង​បាតុករ​នៅ​ហុងកុងកាន់​តែ​តានតឹង​ឡើង​ខណៈ​ដែល​បាតុកម្ម​គាំទ្រ​លទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ​មាន​ជា​បន្ត​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី​៥។ ភាគី​ទាំង​សង​ខាង​មិនបង្ហាញ​សញ្ញា​នៃ​ការ​ចុះ​ចាញ់​ដូច​គ្នា ទោះ​បី​ប្រទេស​ចិន​ដី​គោក​កំពុង​ប្រុងប្រៀប​រៀប​ចំ​ប្រារព្ធ​ពិធីបុណ្យ​ជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ។
ផ្សេង​ទៀត

Protesters sleep on the street outside the government headquarters in Hong Kong, Sept. 30, 2014.
1

Protesters sleep on the street outside the government headquarters in Hong Kong, Sept. 30, 2014.

A protester passes a slogan reading 'No Violence' at a main street at Mongkok shopping district, which was occupied by protesters, in Hong Kong, Sept. 30, 2014.
2

A protester passes a slogan reading 'No Violence' at a main street at Mongkok shopping district, which was occupied by protesters, in Hong Kong, Sept. 30, 2014.

A man takes picture of a bus covered with messages of support at Mongkok shopping district after thousand of protesters blocked the road in Hong Kong, Sept. 30, 2014.
3

A man takes picture of a bus covered with messages of support at Mongkok shopping district after thousand of protesters blocked the road in Hong Kong, Sept. 30, 2014.

Protesters attend a rally at a main street at Mongkok shopping district in Hong Kong, Sept. 30,2014.
4

Protesters attend a rally at a main street at Mongkok shopping district in Hong Kong, Sept. 30,2014.

Protesters sit under umbrellas on the main street to the financial Central district outside the government headquarters in Hong Kong, Sept. 30, 2014.
5

Protesters sit under umbrellas on the main street to the financial Central district outside the government headquarters in Hong Kong, Sept. 30, 2014.

A man walks past a road block setup by protesters at a main street at Mongkok shopping district in Hong Kong, Sept. 30, 2014.
6

A man walks past a road block setup by protesters at a main street at Mongkok shopping district in Hong Kong, Sept. 30, 2014.

People sit under umbrellas as they attend a rally along a main street at Mongkok shopping district in Hong Kong, Sept. 30, 2014.
7

People sit under umbrellas as they attend a rally along a main street at Mongkok shopping district in Hong Kong, Sept. 30, 2014.

Umbrellas used by protesters hang at a site near the main road leading to the financial Central district in Hong Kong, Sept. 30, 2014.
8

Umbrellas used by protesters hang at a site near the main road leading to the financial Central district in Hong Kong, Sept. 30, 2014.

XS
SM
MD
LG