ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

បទសម្ភាសន៍​រវាង បូរី ស៊ីលីវណ្ណ ជាមួយ អ្នក​ស្រី Sophiline Cheam Shapiro ផ្សាយ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១១


XS
SM
MD
LG