ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

បណ្ណាល័យ​ចល័ត​ជួយ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទម្លាប់​នៃ​ការ​អាន​ដល់​កុមារ​កម្ពុជា

  • VOA Khmer

ដោយ​សង្កេត​ឃើញ​ថា ​កុមារ​ខ្មែរ​ជាទូទៅ​នៅ​មិន​ទាន់​មាន​ទម្លាប់​អាន​សៀវ​ភៅ​នៅ​ឡើយ ​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ស្រុក​មួយ​​កំពុង​ព្យាយាម​ផ្លាស់ប្តូរ​ទម្លាប់​នេះ​តាម​រយៈ​កម្មវិធី​បណ្ណាល័យ​ចល័ត​នេះ៕

XS
SM
MD
LG