ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព VOA៖ និស្សិតមួយក្រុម ហែរ​ញត្តិ​​តវ៉ា​នៅ​មុខ​គេហដ្ឋាន​របស់​លោកកឹម​ សុខា

ក្រុម​យុវជន​ដែល​ខ្លះ​អះអាង​ថា​ជានិស្សិត ខ្លះ​ថា​ជា​មហាជន និង​ខ្លះ​ទៀត​ថា​ជា​អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​នោះ ហៅ​ថា​ក្រុម​បាតុករ "ពិសេស" ប្រមាណ​៥០​នាក់​ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​យុវជន ស្រី ចំរើន បាន​ហែរ​ញត្តិតវ៉ា​នៅ​មុខ​គេហដ្ឋាន​របស់​លោកកឹម​ សុខា នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នា​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​២៩​នេះ ដើម្បី​ឲ្យ​លោក​ចេញ​មុខ​បកស្រាយ​រឿង​អាស្រូវ​ផ្លូវភេទ​មួយ។ ក្រុម​យុវជន​នេះ​អះអាង​ថា​ខ្សែ​អាត់​សម្លេង​មួយ បាន​បែក​ធ្លាយ​តាម​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វ៊េសប៊ុក​ថ្មីៗ​នេះ ជា​ការ​ឆ្លើយ​ឆ្លង​ស្នេហា​រវាង​លោក កឹម សុខា ប្រធាន​ស្តី​ទី​នៃ​គណបក្ស​ជំទាស់ និង​នាង ខុម ចាន់ដារាទី​ ឬ ​ស្រីមុំ​៕
ផ្សេង​ទៀត

យុវជន ស្រី​ ចំរើន និង​សមាជិក​ក្រុម​របស់​ខ្លួន ដែល​អះអាង​ថា​ជា​ក្រុម​​និស្សិត​ឯករាជ្យ​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​២៩​មីនា​នេះ បាន​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​ទីស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​នៃ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ និង​បញ្ចប់​ការដាក់​ញត្តិ​នេះ​នៅ​គេហដ្ឋាន​លោក កឹម សុខា ប្រធាន​ស្តី​ទី​នៃ​គណបក្ស​ជំទាស់ ដើម្បី​ឲ្យ​លោក​បកស្រាយ​រឿង​ខ្សែ​អាត់​សម្លេង​មួយ​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា ជា​សម្លេង​រវាង​លោក​និង​នាង ខុម ចាន់ដារាទី ឬ ស្រីមុំ។ (ឡេង ឡែន/VOA) 
1

យុវជន ស្រី​ ចំរើន និង​សមាជិក​ក្រុម​របស់​ខ្លួន ដែល​អះអាង​ថា​ជា​ក្រុម​​និស្សិត​ឯករាជ្យ​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​២៩​មីនា​នេះ បាន​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​ទីស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​នៃ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ និង​បញ្ចប់​ការដាក់​ញត្តិ​នេះ​នៅ​គេហដ្ឋាន​លោក កឹម សុខា ប្រធាន​ស្តី​ទី​នៃ​គណបក្ស​ជំទាស់ ដើម្បី​ឲ្យ​លោក​បកស្រាយ​រឿង​ខ្សែ​អាត់​សម្លេង​មួយ​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា ជា​សម្លេង​រវាង​លោក​និង​នាង ខុម ចាន់ដារាទី ឬ ស្រីមុំ។ (ឡេង ឡែន/VOA) 

យុវជន ស្រី​ ចំរើន និង​សមាជិក​ក្រុម​របស់​ខ្លួន ដែល​អះអាង​ថា​ជា​ក្រុម​​និស្សិត​ឯករាជ្យ​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​២៩​មីនា​នេះ បាន​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​ទីស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​នៃ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ និង​បញ្ចប់​ការដាក់​ញត្តិ​នេះ​នៅ​គេហដ្ឋាន​លោក កឹម សុខា ប្រធាន​ស្តី​ទី​នៃ​គណបក្ស​ជំទាស់ ដើម្បី​ឲ្យ​លោក​បកស្រាយ​រឿង​ខ្សែ​អាត់​សម្លេង​មួយ​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា ជា​សម្លេង​រវាង​លោក​និង​នាង ខុម ចាន់ដារាទី ឬ ស្រីមុំ។ (ឡេង ឡែន/VOA) 
2

យុវជន ស្រី​ ចំរើន និង​សមាជិក​ក្រុម​របស់​ខ្លួន ដែល​អះអាង​ថា​ជា​ក្រុម​​និស្សិត​ឯករាជ្យ​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​២៩​មីនា​នេះ បាន​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​ទីស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​នៃ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ និង​បញ្ចប់​ការដាក់​ញត្តិ​នេះ​នៅ​គេហដ្ឋាន​លោក កឹម សុខា ប្រធាន​ស្តី​ទី​នៃ​គណបក្ស​ជំទាស់ ដើម្បី​ឲ្យ​លោក​បកស្រាយ​រឿង​ខ្សែ​អាត់​សម្លេង​មួយ​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា ជា​សម្លេង​រវាង​លោក​និង​នាង ខុម ចាន់ដារាទី ឬ ស្រីមុំ។ (ឡេង ឡែន/VOA) 

យុវជន ស្រី​ ចំរើន និង​សមាជិក​ក្រុម​របស់​ខ្លួន ដែល​អះអាង​ថា​ជា​ក្រុម​​និស្សិត​ឯករាជ្យ​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​២៩​មីនា​នេះ បាន​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​ទីស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​នៃ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ និង​បញ្ចប់​ការដាក់​ញត្តិ​នេះ​នៅ​គេហដ្ឋាន​លោក កឹម សុខា ប្រធាន​ស្តី​ទី​នៃ​គណបក្ស​ជំទាស់ ដើម្បី​ឲ្យ​លោក​បកស្រាយ​រឿង​ខ្សែ​អាត់​សម្លេង​មួយ​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា ជា​សម្លេង​រវាង​លោក​និង​នាង ខុម ចាន់ដារាទី ឬ ស្រីមុំ។ (ឡេង ឡែន/VOA) 
3

យុវជន ស្រី​ ចំរើន និង​សមាជិក​ក្រុម​របស់​ខ្លួន ដែល​អះអាង​ថា​ជា​ក្រុម​​និស្សិត​ឯករាជ្យ​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​២៩​មីនា​នេះ បាន​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​ទីស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​នៃ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ និង​បញ្ចប់​ការដាក់​ញត្តិ​នេះ​នៅ​គេហដ្ឋាន​លោក កឹម សុខា ប្រធាន​ស្តី​ទី​នៃ​គណបក្ស​ជំទាស់ ដើម្បី​ឲ្យ​លោក​បកស្រាយ​រឿង​ខ្សែ​អាត់​សម្លេង​មួយ​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា ជា​សម្លេង​រវាង​លោក​និង​នាង ខុម ចាន់ដារាទី ឬ ស្រីមុំ។ (ឡេង ឡែន/VOA) 

យុវជន ស្រី​ ចំរើន ដែល​អះអាង​ថា​ជា​និស្សិត​ឯករាជ្យ និយាយ​រៀបរាប់​ហេតុការណ៍​ជាមួយ​តំណាង​អាជ្ញាធរ​ខ័ណ្ឌទួលគោក​មួយ​រូប នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​២៩​មីនា​នេះ បាន​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​ទីស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​នៃ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ និង​បញ្ចប់​ការ​ដាក់​ញត្តិ​នេះ​នៅ​គេហដ្ឋាន​លោក កឹម សុខា ប្រធាន​ស្តី​ទី​នៃ​គណបក្ស​ជំទាស់ ដើម្បី​ឲ្យ​លោក​បកស្រាយ​រឿង​ខ្សែ​អាត់​សម្លេង​មួយដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា ជា​សម្លេង​រវាង​លោក និង​នាង ខុម ចាន់ដារាទី​ ឬ ស្រីមុំ។ (ឡេង ឡែន/VOA)
4

យុវជន ស្រី​ ចំរើន ដែល​អះអាង​ថា​ជា​និស្សិត​ឯករាជ្យ និយាយ​រៀបរាប់​ហេតុការណ៍​ជាមួយ​តំណាង​អាជ្ញាធរ​ខ័ណ្ឌទួលគោក​មួយ​រូប នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​២៩​មីនា​នេះ បាន​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​ទីស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​នៃ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ និង​បញ្ចប់​ការ​ដាក់​ញត្តិ​នេះ​នៅ​គេហដ្ឋាន​លោក កឹម សុខា ប្រធាន​ស្តី​ទី​នៃ​គណបក្ស​ជំទាស់ ដើម្បី​ឲ្យ​លោក​បកស្រាយ​រឿង​ខ្សែ​អាត់​សម្លេង​មួយដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា ជា​សម្លេង​រវាង​លោក និង​នាង ខុម ចាន់ដារាទី​ ឬ ស្រីមុំ។ (ឡេង ឡែន/VOA)

ប៉ូលិស​ឈរអម​បាតុករ​ដែល​មាន​ចំនួន​ប្រមាណ​៥០​នាក់​ ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​យុវជន ស្រី​ ចំរើន និង​សមាជិក​ក្រុម​របស់​ខ្លួន ដែល​អះអាង​ថា​ជា​ក្រុម​​និស្សិត​ឯករាជ្យ​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​២៩​មីនា​នេះ បាន​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​ទីស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​នៃ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ និង​បញ្ចប់​ការ​ដាក់​ញត្តិ​នេះ​នៅ​គេហដ្ឋាន​លោក កឹម សុខា ប្រធាន​ស្តី​ទី​នៃ​គណបក្ស​ជំទាស់ ដើម្បី​ឲ្យ​លោក​បកស្រាយ​រឿង​ខ្សែ​អាត់​សម្លេង​មួយដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា ជា​សម្លេង​រវាង​លោក និង​នាង ខុម ចាន់ដារាទី​ ឬ ស្រីមុំ។ (ឡេង ឡែន/VOA)
5

ប៉ូលិស​ឈរអម​បាតុករ​ដែល​មាន​ចំនួន​ប្រមាណ​៥០​នាក់​ ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​យុវជន ស្រី​ ចំរើន និង​សមាជិក​ក្រុម​របស់​ខ្លួន ដែល​អះអាង​ថា​ជា​ក្រុម​​និស្សិត​ឯករាជ្យ​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​២៩​មីនា​នេះ បាន​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​ទីស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​នៃ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ និង​បញ្ចប់​ការ​ដាក់​ញត្តិ​នេះ​នៅ​គេហដ្ឋាន​លោក កឹម សុខា ប្រធាន​ស្តី​ទី​នៃ​គណបក្ស​ជំទាស់ ដើម្បី​ឲ្យ​លោក​បកស្រាយ​រឿង​ខ្សែ​អាត់​សម្លេង​មួយដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា ជា​សម្លេង​រវាង​លោក និង​នាង ខុម ចាន់ដារាទី​ ឬ ស្រីមុំ។ (ឡេង ឡែន/VOA)

ក្រុម​ប៉ូលិស​ឈរអម​បាតុករ​ដែល​មាន​ចំនួន​ប្រមាណ​៥០​នាក់​ ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​យុវជន ស្រី​ ចំរើន និង​សមាជិក​ក្រុម​របស់​ខ្លួន ដែល​អះអាង​ថា​ជា​ក្រុម​​និស្សិត​ឯករាជ្យ​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​២៩​មីនា​នេះ បាន​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​ទីស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​នៃ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ និង​បញ្ចប់​ការ​ដាក់​ញត្តិ​នេះ​នៅ​គេហដ្ឋាន​លោក កឹម សុខា ប្រធាន​ស្តី​ទី​នៃ​គណបក្ស​ជំទាស់ ដើម្បី​ឲ្យ​លោក​បកស្រាយ​រឿង​ខ្សែ​អាត់​សម្លេង​មួយដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា ជា​សម្លេង​រវាង​លោក និង​នាង ខុម ចាន់ដារាទី​ ឬ ស្រីមុំ។ (ឡេង ឡែន/VOA)
6

ក្រុម​ប៉ូលិស​ឈរអម​បាតុករ​ដែល​មាន​ចំនួន​ប្រមាណ​៥០​នាក់​ ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​យុវជន ស្រី​ ចំរើន និង​សមាជិក​ក្រុម​របស់​ខ្លួន ដែល​អះអាង​ថា​ជា​ក្រុម​​និស្សិត​ឯករាជ្យ​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​២៩​មីនា​នេះ បាន​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​ទីស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​នៃ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ និង​បញ្ចប់​ការ​ដាក់​ញត្តិ​នេះ​នៅ​គេហដ្ឋាន​លោក កឹម សុខា ប្រធាន​ស្តី​ទី​នៃ​គណបក្ស​ជំទាស់ ដើម្បី​ឲ្យ​លោក​បកស្រាយ​រឿង​ខ្សែ​អាត់​សម្លេង​មួយដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា ជា​សម្លេង​រវាង​លោក និង​នាង ខុម ចាន់ដារាទី​ ឬ ស្រីមុំ។ (ឡេង ឡែន/VOA)

ប៉ូលិស​ចរាចរណ៍​វែក​ផ្លូវ​ឲ្យ​ក្រុម​បាតុករ។ (ពិន ស៊ីសុវណ្ណ/VOA)
7

ប៉ូលិស​ចរាចរណ៍​វែក​ផ្លូវ​ឲ្យ​ក្រុម​បាតុករ។ (ពិន ស៊ីសុវណ្ណ/VOA)

យុវជន ស្រី ចំរើនបង្ហាញ​ញត្តិ​របស់​ខ្លួន​ទៅ​អ្នកសារព័ត៌មាន។
8

យុវជន ស្រី ចំរើនបង្ហាញ​ញត្តិ​របស់​ខ្លួន​ទៅ​អ្នកសារព័ត៌មាន។

ប៉ូលិស​វែក​ផ្លូវ​ឲ្យ​ក្រុម​បាតុករ។ (ពិន ស៊ីសុវណ្ណ/VOA)
9

ប៉ូលិស​វែក​ផ្លូវ​ឲ្យ​ក្រុម​បាតុករ។ (ពិន ស៊ីសុវណ្ណ/VOA)

សន្តិសុខឈរ​នៅក្បែរផ្ទះលោក កឹម សុខា។ (ពិន ស៊ីសុវណ្ណ/VOA)
10

សន្តិសុខឈរ​នៅក្បែរផ្ទះលោក កឹម សុខា។ (ពិន ស៊ីសុវណ្ណ/VOA)

XS
SM
MD
LG