ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ស្ត្រី​ជា​សកម្មជន​ស្រែក​ពាក្យ​ស្លោក​ក្នុង​អំឡុងពេល​ដែល​ពួកគេ​ដើរ​ដង្ហែ​ក្បួន​ដើម្បី​ប្រារព្ធ​សិទ្ធិ​នារី នៅ​ក្រុង Amritsar ប្រទេស​ឥណ្ឌា ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។

ការ​ចូល​រួម​របស់​ស្ត្រី​ក្នុង​វិស័យ​នយោបាយ​កើនឡើង​បន្តិច​ម្តងៗ​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក

រូបឯកសារ៖ ស្ត្រី​ជា​សកម្មជន​ស្រែក​ពាក្យ​ស្លោក​ក្នុង​អំឡុងពេល​ដែល​ពួកគេ​ដើរ​ដង្ហែ​ក្បួន​ដើម្បី​ប្រារព្ធ​សិទ្ធិ​នារី នៅ​ក្រុង Amritsar ប្រទេស​ឥណ្ឌា ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG