ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
សម្លៀកបំពាក់​ជនរងគ្រោះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​តាំង​នៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍ «ការ​ចងចាំ​ជនរងគ្រោះ​តាមរយៈ​សម្លៀកបំពាក់» នៅ​សារមន្ទីរ​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍​ទួលស្លែង ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០២២។ (ណឹម សុភ័ក្រ្តបញ្ញា/វីអូអេ)

ពិព័រណ៍​«ការចងចាំ​ជនរងគ្រោះ​តាមរយៈ​សម្លៀកបំពាក់» ចូលរួម​ចំណែក​រំឭក​ដល់​ជនរងគ្រោះ​ក្នុង​របប​ខ្មែរក្រហម

សម្លៀកបំពាក់​ជនរងគ្រោះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​តាំង​នៅ​ក្នុង​ពិព័រណ៍ «ការ​ចងចាំ​ជនរងគ្រោះ​តាមរយៈ​សម្លៀកបំពាក់» នៅ​សារមន្ទីរ​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍​ទួលស្លែង ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០២២។ (ណឹម សុភ័ក្រ្តបញ្ញា/វីអូអេ) Photo: VOA
XS
SM
MD
LG