ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ទិដ្ឋភាព​ទូទៅមួយនៃ​មហា​សន្និបាត​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីឆ្នាំ២០២០។

តើ​កម្ពុជា​គួរ​និយាយ​អ្វីខ្លះ​ នៅ​មហា​សន្និបាត​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​ក្នុង​សប្ដាហ៍​នេះ?

រូបឯកសារ៖ ទិដ្ឋភាព​ទូទៅមួយនៃ​មហា​សន្និបាត​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីឆ្នាំ២០២០។ Photo: UN Photo
XS
SM
MD
LG